дом СЪВЕТИ ОСНОВЕН (ПОДРОБЕН) ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД НА ПЧЕЛИТЕ

ОСНОВЕН (ПОДРОБЕН) ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД НА ПЧЕЛИТЕ

263
Снимка: pixabay.com
 1. ЦЕЛИ:
 2. Да се установи цялостното състояние на семейството след зимуването.
 3. Да се окаже незабавна помощ на нуждаещите се за бързо развитие до пашата.
 4. Да се набележат мерки за напред.
 5. II. Условия за провеждане на прегледа:
 6. Тих, топъл ден с температура над 15-17°С в месец Март.
 7. Дезинфекциран чист инвентар и материали.
 8. Добре подготвен пчелар.

III.  Последователност в прегледа:

 1. Преглеждат се записките от осведомителния преглед.
 2. Съставя се план за деня.
 3. Започва се от най-нуждаещите се, следват слабите, силните и последни – болните.
 4. Спазват се всички правила, особено за недопускане на кражби.
 5. Установяваме:
 6. С външно наблюдение: бедстващи от мишки, болести, измрели и др. След повдигане на капака: състоянието на хранилката, наличие на конденз, чистота, мокри отоплителни средства и др.
 7. Вътрешно, след повдигане на таблата:

а/ Топлинката над гнездото и реакцията на пчелите, което ни информира за наличие на майка и пило.

б/ Местоположението на гнездото и силата на семейството според броя на питите покрити с пчели. До този момент избягваме подпушването.

в/ За проверка на количеството и качеството на храната останала след зимата леко подпушваме. Ако има отоплителни материали, мокри плесенясали пити изваждаме ги вън. Придърпваме към празната част в кошера пита след пита. Махаме и празните от изядения мед и веднага ги прибираме в закрито сандъче. Преценяваме количеството запаси, които в този момент за силно семейство, до акациевата паша, да не падат под 8 кг. Меда да не е кристализирал, да е близко до кълбото и пилото, да има и прашец, който да не е плесенясал, а от леската, да има и нов. Ако всичко това не е така, вземаме от резерва качествени медени пити, леко ги разчопляме с вилица, пулверизираме с хладка вода и ги поставяме от двете страни до пилото. Разпечатаната ивица да е с ширина максимум 3 см. Поне едната пита да е и с прашец. При липса на резерви, наливаме в пити, или вътрешни хранилки гъст захарен сироп с прибавка на прашец, които поставяме до пилото. В горните хранилки над таблата, можем да поставяме течни храни при трайно затопляне над 18-20 градуса.

г/ Наличието на майката: Не е необходимо да я търсим, ако знаем възрастта й, пчелите са спокойни и се усеща топлинката над гнездото. Наличието на добре подредено в правилни елипси пило, поне върху две пити в центъра на гнездото показва майка с добро качество. Подготвени търтееви килийки и търтеи останали от есента, показват за стара майка, която семейството ще смени чрез роене, или „тиха смяна“. Охлузено до черно, изтъняло коремче, прокъсани в краищата крилца са показатели също за стара майка. Записваме в джобния дневник, че е необходимо незабавното придаване на млада оплодена майка от резерва, защото по това време не се продават. Ако майката липсва, също се придава резервна, или се обединява с по-слабо, здраво семейство с майка.

д/ Съотношение между силата и обема за гнездото. Ако пчелите са запълнили обема от едната стена до ограничаващата ги преградна дъска от другата, или до другата стена, необходимо е разширяване. Ако обема е голям и температурния режим се нарушава, трябва да стесним с преградна дъска и затоплим по описаните начини.

е/ Наличието на болести и неприятели се установява освен от външното наблюдение и от признаците вътре в кошера и гнездото: Силно зацапани пити и рамки от потекли по тях диарични петна, измрели на дъното пчели с почернели и силно подути коремчета, дребни недорасли пчели осакатени без крилца или крачка — това са признаци на Нозематоза и Вароатоза. Семейството се обявява за болно, вземат се проби за анализ от възрастни пчели, изолираме максимално против налитане на здрави пчели прекратяваме прегледа за накрая, почистваме и основно дезинфекцираме инвентара и ръцете си, за да продължим прегледа. При поражения от мишки семейството се прехвърля в здрав дезинфекциран кошер, отстраняват се проядените и умирисани пити, добавят се чисти медени и прашецови, затопля се гнездото и се затваря кошера. Опразнения кошер подлежи на пълна дезинфекция чрез обгаряне.

ж/ Прегледа завършва с подреждане на гнездото, според силата му и системата кошер, където е настанено. Задължително условие при подреждането в този период е: Да не се нарушава компактността на пилото и цялото гнездо!

з / Записва се в бележника за всяко семейство: какво е свършено и какво да се свърши до и през следващия преглед.

и/ Почистване край кошерите, изгаряне на бракуваните материали.

й/ Прецизна дезинфекция на освободените кошери, инвентара и ръцете.

Автор: Матей Матеев        Източник: Пчеларски Вестник