дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЛЯТОТО

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЛЯТОТО

192
Снимка: pixabay.com

Пчелните семейства винаги имат необходимост от вода, която е нужна за разреждане при приготвяне храната на ларвите, а също и за охлаждане и поддържане необходимата влажност в гнездото през лятото. Количеството вода, което трябва да получи дневно едно семейство през активния сезон зависи от площите отглеждано пило, притока на нектар в гнездото и температурата на въздуха като варира от 0,2 до 0,5 литра на денонощие (Радоев 1998) и повече. Тук трябва да се отбележи, че при усилен приток на нектар в кошера пчелите задоволяват нуждите си от вода за сметка на водата в нектара, но когато приноса на нектар е слаб или липсва (преди и след главната паша) тогава пчелите си набавят вода от различни източници – реки, извори, кладенци, ручеи, а също и от росата на растенията.

Често обаче тези източници са далеч от пчелина, което коства големи усилия на пчелните семейства, тъй като за пренасяне на 0,5 л. вода е необходимо около 3000 пчели да извършат по 10 полета. Също така понякога пчелите посещават замърсени източници със застояла вода. Това крие опасност от разнасяне на болести (нозематоза, гнилцови заболявания и др.). 3а да се избегнат тези опасности и да се подпомогнат пчелните семейства в набавянето на вода е необходимо през целия активен сезон (от започването на облитането до късна есен) пчелите да имат на разположение поилка.

Поилките биват най – различни по форма, големина и материал, като се приспособяват казанчета, големи стъклени буркани, пластмасови шишета и др. Най-добре обаче е да се направи специална дървена или ламаринена поилка с по – голяма вместимост (за големите пчелини 40-50 л.). Тази поилка представлява съд в долната част на който се поставя кранче от което водата бавно капе (поилка с течаща вода). Съдът се поставя на поставка, като под кранчето се закрепва наклонена дъска със зигзаговидно наковани по нея тънки летвички (под ъгъл 45°) или издълбани улеи. По този начин водата капе бавно и постепенно се стича по летвичките или по улеите откъдето пчелите я поемат. Поилката редовно се зарежда с чиста вода, която в ранна пролет може леко да се подсолява. Поилките се поставят на слънчеви и запазени от ветрове места близо до пчелина, за да може водата да се затопля от слънцето и ветровете да не пречат на пчелите. Пчелите предпочитат по – топлата вода, затова и съдът за вода трябва да е с тъмен цвят за да се затопля водата по – лесно. За да се приучат пчелите да посещават поилката през първия ден от зареждането й може да се налее рядък захарен сироп или на дъската да се намаже малко мед.

Друг вид са поилките с нетечаща вода. Това са прерязани автомобилни гуми, корита и др. При използването им задължително в тях трябва да се слагат дървени пръчици, сламки и др. за да не се давят пчелите когато идват да си вземат вода. Като цяло тези поилки не са удобни и използването им не се препоръчва, тъй като водата в тях застоява, лесно се замърсява и става опасна за здравето на пчелите. Независимо от типа на поилките те трябва редовно да се почистват и да се измиват добре поне веднъж седмично.

Освен описаните типове външни общи поилки има и вътрешни поилки, които служат за индивидуално даване на вода на пчелните семейства. Използването на тези поилки е по-ограничено: рано напролет при студено време, при болни или заразени семейства, когато не трябва да се използва обща поилка, при затваряне на кошерите, когато се пръска с отровни препарати и др. За вътрешни поилки се използват хранилки в които се налива вода или стъклени съдове, които се поставят зад преградната дъска. В тези съдове е потопен фитил края на който е пъхнат под преградната дъска. Може и да се налее 300-400г. затоплена и слабо подсолена вода в празните килийки на някоя пита. Водата може да се дава и на входа на кошера с приспособени обърнати буркани или намокрена гъба, мъх, памучни конци и др. В заключение трябва да се отбележи, че независимо от типа на поилката и начина на даването на водата пчелните семейства винаги трябва да разполагат с достатъчни количества вода, тъй като тя е жизнено необходима за правилното протичане на жизнените процеси в организма на пчелите, а също за нормалното развитие на семейството като цяло.

Източник: Пчеларски Вестник

Автор: Н.с. д-р Йордан Христов, институт по Животновъдни науки, секция „Специални отрасли“