дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ОПРАШВАНЕ И ПЧЕЛИ

ОПРАШВАНЕ И ПЧЕЛИ

2648
Снимка: pixabay.com

Съществуват около 250 000 видове цветни растения на земята, които се нуждаят от опрашване. Вятърът, гравитацията, водата, птиците, прилепите и насекомите са природните сили, които осъществяват опрашването. Растения, произвеждащи лек и лесно продухван прашец, се отнасят към вятъро-опрашващите растения. Иглолистните растения и царевицата са два примера на вятъро-опрашващи растения. Голяма група от растения създават прашец, който е относително тежък и лепкав, което го прави трудно преносим от вятъра. Тези растения се нуждаят от допълнителен фактор за пренасяне на прашеца каквито са насекомите и се отнасят към насекомо-опрашващи растения.

Повечето цветя отделят нектар, сладка, ароматизирана течност, която спомага за привличането на насекоми в цветето. Тази течност се намира дълбоко в самия цвят, обикновено там, откъдето започват листенцата на цвета, които обикалят самата яйцеклетка на растението. Търсейки нектара или събирайки прашеца на цветето, насекомото неволно се отърква в прашиника, като по този начин поленовите зрънца се придвижват до близалцето. Опрашването не е нарочен, а неволен процес при събирането на храна от насекомите.

Медоносната пчела е много добре адаптирана за опрашване. Всяка една колония се състои от хиляди индивиди, чиято задача е да складират храна (прашец и нектар), необходим за отглеждането на техните заместници. Както други пчели, така и и тяхното чувство за миризма, очите, устният механизъм и мъхестото тяло са идеално адаптирани за намирането на храна, отпиването на нектара, събирането и разпространението на прашеца. Медоносните пчели посещават изключително голямо разнообразие от цветове. За един ден медоносната пчела извършва 12 или повече полета от кошера, кацайки на хиляди цветове. За всеки един полет пчелата се ограничава само до един вид растение, като събира само един вид прашец. Пчелата притежава изключително сложна и съвършена система за комуникация, чрез която пчелното семейство събира максимално ефективно своята храна. Тези характеристики определят основно място на пчелата при кръстосаното оплождане на растенията.

Подсигуряването на пчели за опрашване е най-лесният и качествен метод при планираното опрашване. В САЩ над 35 милиона декара зависят от пчелното опрашване. Много важно е при отдаването под наем на пчелни кошери (колонии) семействата да са силни, тъй като при силните кошери броят на опрашващите пчели е пропорционално по-голям от броя на пчелите, които остават в кошера, грижейки се за следващото поколение.

Много важен е и договорът за отдаване под наем на кошери, който трябва да съдържа следните реквизити:
1. Брой и сила на кошерите
2. План за разположение на кошерите на полето
3. Време на разполагане и оттегляне от полето
4. Право на пчеларя да обслужва пчелина
5. Предпазване от пестициди (отравяния)
6. Начин на плащане на наема във времето
7. Неустойки за некачествено опрашване или неспазване на уговорката от страна на земеделеца
8. Бонуси за добре свършена работа.

Диуей КАРЪН, Университет Делауер

Източник: Пчеларски Вестник