дом НОВИНИ Онлайн семинар: „Иновативни системи, приложими в пчеларството за опазване на природните ресурси“

Онлайн семинар: „Иновативни системи, приложими в пчеларството за опазване на природните ресурси“

95

Дата: 3 ноември  2022 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 ч.

Краен час:  13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Добрич и Университет за национално и световно стопанство – София

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните специфики на иновациите в областта на пчеларството. Ще бъдат представени добри примери за иновации в пчеларската дейност.

Във втората част на семинара участниците ще се информират за възможностите за подпомагане на млади фермери по предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Специфики на иновационните системи в пчеларството;
  • Добри примери за иновации в пчеларството;
  • Условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/4gADH3y5Vuv1Qww76

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/87513527771

ID за семинара: 875 1352 7771

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с с г-жа Маринела Георгиева – координатор на ТОО на НССЗ в гр. Добрич, тел.: 0885 848 182, ел. поща: dobrich.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!

Източник: https://www.naas.government.bg