дом СЪВЕТИ ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

4777

Обединяването на пчели от две-три слаби семейства може да се извърши рано напролет или през цялата есен, обикновено времето през есента е променливо, топлите слънчеви дни бързо се сменят с дъждовни и студени. Пчеларят извършва преглед на всички пчелни семейства като установява количеството на оставения мед за зимата в килограми или броя на запечатаните медени пити. Трябва много прецизно да установи в килограми или междурамия количеството на останалите пчели за зимуване. Начинаещите пчелари често грешат в оценката на оставения мед и в броя на заетите междурамия с пчели. Тази несъзнателна грешка през есента дава лоши резултати през зимата и рано напролет – част от оставените за зимуване пчелни семейства загиват от липса на храна или поради малкото на брой пчели за зимуване. Често пъти при есенно допълване на запасите от храна със захарен сироп, част от преработилите храната пчели загиват. Болните от нозематоза семейства също може да намерим умрели по питите и т.н. Понякога пчелното кълбо се измества към чистия въздух до прелката и през зимата може да загине от „липса на храна“. Слабите пчелни семейства, оставени за зимуване с много мед, също може да загинат през зимата и рано напролет да загинат поради неправилната преценка на пчеларя през есента относно количеството на оставените пчели в килограми или в междуредия през есента. Слабите семейства и запасни майки, които имат малко пчели през есента, трябва своевременно да бъдат обединени, за да може да издържат дългата и студена зима.

Какво трябва да знае начинаещият пчелар, преди да започне обединяването на горните пчелни семейства?

Винаги по-слабото семейство се обединява към друго по-силно семейство. Когато слабите семейства имат майки, по наша преценка оставяме по-добрата, а другата запазваме в клетка като резервна. Осиротелите пчелни семейства през есента по-трудно приемат майките, тъй като истинктът за размножаване през есента е по-слаб. Осиротелите пчелни семейства, ако са търтовки, не бива да се обединяват с други слаби семейства, защото търтовките ще убият майката на редовното семейство, въпреки че сме я поставили в клетка. Често пъти през есента водим борба с вароатозата и несъзнателно по недоглеждане на пчеларя може да загине някоя пчелна майка – тогава своевременно това семейство трябва да се обедини с някое слабо семейство. От опит знаем, че преди обединението на две семейства, непременно трябва 7-8 часа преди това да се отстрани майката на семейството, което ще пренесем. Откритото и закрито пило, а също и снесените яйца в празните пити трябва да се пренесат в други семейства. Така семейството ще се почувства осиротяло и лесно ще приеме майката. Част от пчелите на пренесеното семейство ще се завърнат на мястото на стария си кошер или ще се разпръснат по съседните кошери, без да има опасност от нападение.

Преди обединението е необходимо да се уеднакви миризмата на двете семейства, което може да се постигне по няколко начина и с различни средства за успокояване на пчелите.

Обединяване на слаби пчелни семейства с растителни миризми. Миризмата на маточината, отделяща се при натъркването й по стените на плодника, покривните и разделителни дъски в кошера 3-4 пъти през деня и на двата кошера действа успокоително на пчелите, които обединяваме привечер. Освен маточината може да се използват дивата или обикновена мента, мащерката, чубрицата, листа от лимон и индрише. В миналото, а вероятно и сега се използва за натъркване глави от кромид лук, които издават неприятна миризма, която обаче успокоява пчелите.

Използване на различни разтвори с приятна успокояваща миризма: ракия се разрежда с 10-20% вода и с този разтвор се напръскват пчелите от двете страни на всяка пита по отделно така, че да са намокрени и да не могат да летят. Двете слаби семейства се поставят в плодника /гнездото/ на по-силното, което има пчелна майка. Измокрените пчели започват да трепкат, за да се изсушат и постепенно се обединяват до сутринта. Може да се използва разредена мастика, ментова ракия, отвара от маточина, лимонова или розова вода, някои есенции, разредени с вода, терпентиново масло. За обединяването на пчелните семейства много пчелари използват обикновен вестник – здрав и без миризма. С него се разделят преди обединяването им двете семейства, така че той служи като разделителна дъска. Да се внимава да няма пролука между двете семейства. Обединяването да стане чрез прояждане на вестника – те го продупчват и постепенно се обединяват.

Обединяването на две семейства, отглеждани в многокорпусни кошери, се извършва лесно. За целта между корпусите се поставя здрав вестник, а прелката на горното семейство се затваря. Пчелите нямат друг изход освен да продупчат вестника и да се обединят с долното семейство, което има майка. При обединяването на слаби семейства в дъждовно или студено време поставяме захарен сироп във вътрешна хранилка при семейството, което има пчелна майка – така пчелите по-лесно се сближават и успокояват. Трябва да знаем, че входовете, т.е. прелките на обединените семейства, се стесняват. Така се предпазваме от евентуални кражби. Прегледа извършваме обикновено привечер, без да изваждаме питите – щом изваждаме майката, веднага го затваряме, всяко любопитство е излишно и води до неуспехи. Използвайте винаги пушалката преди обединението и по време на работа с двете семейства, тъй като пушекът успокоява пчелите. При обединяването на семействата пчеларят непременно трябва да разполага с резервни майки, поставени в клетки. Това е валидно най-вече за есенния сезон.

Източник: Пчеларски Вестник            Иван ПЕТКОВ