дом СЪВЕТИ ОБЕДИНЯВАНЕ И ПОДСИЛВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ОБЕДИНЯВАНЕ И ПОДСИЛВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

1746
Снимка: pixabay.com

Подсилването и обединяването на пчелните семейства се извършва при нужда и то само при здрави семейства.
В практиката това се, налага, в ранна и по-късна пролет, за да се опазят и развият пчелните семейства за предстоящата паша.
Основни причини за отслабването на семействата по време на зимуването може да са някои от посочените: подсигурени малко млади пчели за зимуване, лошокачествен или малко мед, некачествена майка, лошо сформирано /нестеснено/ гнездо, влага и безпокойство от неприятели и др.
По отношение качеството на зазимените майки има данни, че тригодишните отпадат /загубват се/ 10% по време на зимуването, двегодишните-2,9%, a младите едногодишни 0,2%.
Подготовката за предстоящата паша на пчелните семейства трябва да започне около 50-60 дни преди настъпването й.
В месеците февруари и март не може да се разчита осиротелите семейства да произведат млади майки, тъй като времето е студено, а липсват и търтеи. За целта на всеки пчелин е нужно да има зазимени запасни майки: около 10% от редовните. Семейство загубило майка може да има достатъчно пчели и тогава се нуждае само от придаване на запасна майка. Осиротялото семейство се преглежда внимателно за наличие на маточници или търтеево пило.

При откриване на маточници, те се отстраняват, тъй като запазването им ще доведе до неприемане на подадената запасна майка. Възможно е в семейството да има майка, негодна или неоплодена, която също следва да бъде отстранена.
В ранна пролет е по-добре запасната майка да се придаде с питите и пчелите. По този начин осиротялото семейство получава и допълнително пчели, които помагат за развитието му.
Придаването на запасната майка, питите и пчелите става след стесняване на гнездото на осиротялото семейство, изваждане на излишните пити и уеднаквяване миризмата на двете семейства: чрез подпушване, натриване стените и входа на кошера с лук или напръскване на питите и кошера с воден разтвор на одеколон или ракия. Питите се подреждат до питите на осиротялото семейство, като между двете се слага разпечатана пита с мед или се налива гъст сироп в горната третина на питата към страната на осиротялото семейство. Това се извършва в подходящо за целта време.

Друг начин за придаване на запасна майка с пчелите и пилото към осиротялото семейство е с използване на лист от вестник за преграда между двете семейства. Вестникът може да бъде напръскан леко със сироп или надупчен, за да се улеснят пчелите при прогризването му. Кошерът на запасната майка се премества на друго място, за да няма възможност пчелите от нуклеуса да се връщат. На входа на обединеното семейство се слагат клонки или трева за преориентиране на пчелите. За по-голяма сигурност при присъединяването, особено когато осиротялото семейство се оформя ката търтовачно е необходимо майката да се постави под клетка похлупак или транспортна клетка, като се постави в средата на собственото семейство.
При многокорпусните кошери обединяването се извършва лесно, като осиротялото семейство се поставя отдолу /стеснено в един корпус/, а отгоре се покрива с вестник, надупчен и върху него се слага корпусът със запасната майка. След няколко дни вестникът е прояден и пчелите са се обединили. Необходимо е да се подсигурява нужното количество храна за семейството. Празният ненужен корпус се отстранява.
Понякога осиротялото семейство е слабо и в такъв случай то се обединява към друго, по-силно с майка или с такова като него. Обединяването се прави привечер като питите на присъединяваното семейство се слагат за преградната дъска на другото. Може да се съберат и няколко слаби семейства заедно, за да се сформира едно силно.
Проверката за изхода от присъединяването се извършва след З-5 дни при подходящо време, внимателно и без силно подпушване.
За използването на различните видове паши са необходими силни и здрави пчелни семейства. Понякога те не успяват да се развият своевременно и се налага подсилване на част от тях. В семействата трябва да има определено количество пчели млади и летящи /няколко килограма/ и достатъчно количество мед и прашец. Съществува критичен минимум, под който пчелите спират развитието си, дори изхвърлят запечатаното пило навън. В зависимост от системата кошери, необходимите запаси от мед варират от 4 до 12 кг.
Подсилването на по-слабите семейства става по следните начини:
подсилване с пита запечатано пило преди излюпването;
подсилване с млади пчели;
подсилване чрез използване на майка-помощница;
подсилване с летящи пчели /чрез налитане/.
При използването на пита със запечатано пило преди излюпване, тя се взема от силно здраво семейство със 7-8 междини пчели /2,-2,4 кг/. Пчелите се събарят от питата и тя се пренася в подсилваното семейство. Подсилваното семейство следва да бъде стеснено, излишните пити извадени, за да не се допусне простудяване на подаденото пило. След няколко дни в подсилвания кошер се появяват излюпени млади пчели. Подсилването продължава по описаният начин.
Подсилването с млади пчели се извършва неколкократно:
младите новоизлюпени пчели се смитат от питата върху парче плат /покривка или чаршаф/, подпушват се с дим, за да излетят летящите и се слагат пред входа на подсилваният кошер, подпушен предварително;
младите пчели след леко подпушване се устремяват организирано към входа на подсилваното семейство. Необходимо е подходящо време 12-14°С и повишено внимание към майката на младите пчели, за да не се допусне пренасянето й в другото семейство заедно с пчелите.
Подсилването посредством майка-помощница може да стане при условие, че е подсигурена такава. Тя се зазимява в същият кошер до основното семейство или над него. Преди настъпването на пашата майката помощничка се изважда в отводка или се бракува. Питите с пило пчели и мед се придават към основното семейство, като от двете се получава едно силно семейство, което ще използва добре пашата.
Чрез налитане могат да се подсилват успешно по-слаби и средно силни семейства за използване на определена паша.
При многокорпусните кошери, горният корпус с майка, достатъчно силен на летящи пчели, се обръща обратно назад, пчелите излитат и при връщането си от паша намират и влизат в долния вход. Силата на долното семейство се увеличава.
При отместването на определено разстояние пчелите се завръщат на мястото откъдето са излетели. Това дава възможност същите да се ползват за налитане и значително засилване на други семейства от пчелина. При открит район е необходимо изместване на основния пчелин на разстояние под 3 километра, на старото място на пчелина да се оставят няколко семейства, в които евентуално ще се приберат върналите се пчели.

Н.с. Христо Спасов, н.с. д-р Йордан Христов Институт по Животновъдни науки, секция „Специални отрасли“

Източник: Пчеларски Вестник