НАЧАЛО ЗА ПЧЕЛИТЕ НОВ ВИРУС ОПАСЕН ЗА ПЧЕЛИТЕ

НОВ ВИРУС ОПАСЕН ЗА ПЧЕЛИТЕ

246
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

На Хавайските острови е открит нов вирус. Британски учени, ръководени от д-р Гидеон Мордекай, публикуваха резултатите от проведените на Хавайския архипелаг научни изследвания, които доказват наличието на нов вирус, който поразява осата Vespula pensylvanica.

Този вирус е наречен “МОКИ“ на името на един от осемте Хавайски острови.

Както съобщават изследователите, този вирус е открит не само в тъканите на осата Vespula pensylvanica /инвазивен вид на Хавайските острови/, но и в тъканите на европейската медоносна пчела и на акара Вароа, който живее и се размножава върху нея. Учените подчертават, че вирусът «МОКИ“ има много общо с широко разпространения сред медоносните пчели Вирус на Деформираните Крила /ВДК/ и принадлежи към семейството на едноверижните PHK – вируси, а неговият геном наброява 10 056 нуклеотиди.

Нуклеотидът е органична молекула, състояща се от азотсъдържащо хетероциклично производно (обикновено на пурина или пиримидина), означавани често като „азотна база“, монозахариден остатък (обикновено на пентозите дезоксирибоза в ДНК или рибоза в РНК), и фосфатна или полифосфатна група.

Нуклеотидът е мономер или структурна единица на полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини като РНК и ДНК. Някои нуклеотиди играят важна роля в преноса и трансформацията на клетъчна енергия и в ензимната регулация.

Вирусът «МОКИ“ е близък с вируса, причиняващ бавна парализа на пчелите, който е установен във Великобритания, Фиджи и Западна Самоа.

Въз основа на получените резултати, учените са направили извода, че откритият и описан от тях вирус може да представлява реална опасност за медоносните пчели и други насекоми – опрашители в целия свят.

Един от участниците в изследванията д-р Деклан Шрьодер /Declan Schroeder/ от Британската Асоциация за Морска Биология /Marine Biological Association of the United Kingdom-MBA/ характеризира резултатите така:

„Значението на нашето откритие е, че предупреждава за възможността от ново биологично нападение и вероятни негативни последствия за тези толкова полезни и важни за човека насекоми-опрашители. Това много прилича на завладяването от испанците, през шестнадесети и седемнадесети век, на индианските племена на Инките и Ацтеките в Южна Америка. По време на тази инвазия вирусите на едрата и дребната шарка са заразили и убили хиляди индианци. В наши дни историята се повтаря. Осите, които се разселват на все нови и обширни територии, разпространяват новия вирус сред медоносните пчели.”

В Института Ерлхам разположен в Плимут-Великобритания учени работят по отделяне на генетичен материал от вируса «МОКИ“ от генома на неговия носител.

Тревогата на британските учени породена от разпространението на вируса «МОКИ“ е напълно обоснована, защото на Хавайските острови са разположени няколко крупни ферми за производство на пчелни майки и отводки, които ги доставят в различни райони на САЩ. Сред купувачите са и 20 американски развъдни пчелни стопанства, които участват в проекта за развъждане на пчели – «самопочистващи се от акара Вароа» /bees with Waroa Specific Hygiene – VSH/. Освен това, пчелните майки доставени на пазара в САЩ от Хавайските острови са достигнали 25% от общия брой импортирани в САЩ пчелни майки.

Пчелни майки, отглеждани на Хавайските острови, се експортират и в много други страни. По данни на списание „Bee Culture”, на пазара в Канада те достигат до 70% от общия брой внесени пчелни майки в тази страна. През 2012 година в Канада от различни страни са внесени около 200 000 пчелни майки, а тези с произход Хавай достигат до 140 000 броя.

До 2010 година, когато на Хавайските острови е открит малкия кошерен бръмбар, от развъдни стопанства разположени на островите са изпращани пчелни майки в Япония и в някои страни от Европейския Съюз.

Източник: Пчеларски Вестник


  •  
  •  
  •  
  •  
  •