дом АГРО НОВИНИ Новите правила започват да действа след няколко седмици

Новите правила започват да действа след няколко седмици

1105
Снимка: pixabay.com

Европейската Комисия (ЕК) прие нови правила за защита на гражданите от химикали, които могат да имат отрицателни последици за имунната система, развитието на фетуси и бебета или холестерола. Новите правила ограничават нивата на четири химикали в околната среда, перфлуороалкилирани вещества (PFAS), в храните. Те ще защитават потребителите в ЕС, като намалят излагането им на тези вредни химикали.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес заяви: „Днес предприемаме още една стъпка за повишаване на равнището на безопасност на храните в ЕС и за по-добра защита на гражданите от вредни химикали. Тези нови правила показват, че сме решени да поставим здравето на гражданите на първо място. Това е постоянен и неизменен приоритет“.

Въпросните четири химикала – перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), перфлуорооктанова киселина (PFOA), перфлуорононанова киселина (PFNA) и перфлуорохексан сулфонова киселина (PFHxS) – са известни също като „вечни химикали“, тъй като тяхното химическо спокойствие не позволява тяхното разграждане. Държавите-членки единодушно подкрепиха новите правила, които се основават на солидна научна оценка от ЕОБХ. Новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г.

Те отразяват важния ангажимент, поет от Комисията в Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите, за справяне с наличието на PFAS в храните чрез въвеждане на ограничения в законодателството относно замърсителите на храните.

Източник: agrozona.bg