НАЧАЛО СЪВЕТИ НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИЛАТА И ГОЛЕМИНАТА НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИЛАТА И ГОЛЕМИНАТА НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

448
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Големината и силата на пчелното семейство се определя по броя на междурамията покрити с пчели. Това означава, броя на пчелите, които покриват от горе до долу съседните восъчни пити. При това, този брой на пчелите в едно междурамие е постоянно число, което е еднакво и не се изменя от годишното време, от силата на семейството и от другите фактори. Приема се в някои литературни източници, че масата на пчелите от едно междурамие в Дадан-Блатовият кошер е 250 грама. В други източници това число е 300 грама. Разликата от 50 грама за един цял Дадан-Блатов кошер с един или два магазина е съществена, като се има предвид, че пчелното семейство през зимата е с численост от 10 000 да 20 000 пчели или 1-2 кг.

С цел да проверят, кое от двете числа – 250 и 300 грама е по-близко до истината, сътрудниците от катедрата по пчеларство в Московската селскостопанска академия Колесниченко и Черевко извършват следните опити: Те избират 30 Дадан-Блатови пити с размер 450х300 мм. Измерват вътрешните им размери и се оказва, че те са с размер 400х240 мм. Средната площ на питата е 960 кв.см. След това измерват 100 пчели летящи и още не летящи от кошера, средната дължина на пчелите е 15 мм и ширина 4,2 мм. Площта на тялото е 6,3 кв.мм или 0,63 кв. см. По този начин се установява, че от едната страна на восъчната пита се разполагат 1523 пчели, а от двете страни общо 3046 броя. Знаейки масата на една пчела, че е 100 мг се установява, че в едно междурамие имаме средно 300 грама пчели (3046х100 мг). Това са само теоретически данни. Известно е, че формата на пчелите не е правоъгълна. Освен това една пчела тежи от 100 до 110 мг.

За да получат по-точни данни, те вземат четири пчелни семейства: първото е с 9 междурамия, второто – с 8 междурамия, третото – с 10 междурамия и четвъртото – с 8 междурамия. Претеглят питите с пчелите и след това изтръсват пчелите и претеглят питите без пчелите. По разликата установяват, че в първото семейство, масата на пчелите е била 2693 грама, във второто – 2432 грама, в третото – 2544 грама и в четвъртото 2644 грама. Преизчисляват и установяват, че първото пчелно семейство се е различавало от теоретичното тегло с 1,1%, второто с 1,2%, третото с 2,0% и четвъртото с 6,0% съответно. През м.юли повтарят опита и са установили разликата в първото семейство, че е била 2,2%, във второто – 4,3%, в третото – 3,3% и в четвъртото – 10% съответно.

В резултат на проучването авторите установяват, че в едно междурамие има 300 грама пчели, а не 250 грама, както доста автори приемат.

Тези данни позволяват да се направят по-реални разчети на пчелните семейства, на тяхната сила при зазимяването им и при пролетните прегледи.

Източник: Пчеларски Вестник


  •  
  •  
  •  
  •  
  •