дом НОВИНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В САЩ: Коктейли от пестициди за пчелите

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В САЩ: Коктейли от пестициди за пчелите

157

Списанието Nature Communication публикува резултатите от направените изследвания за съдържанието на пестициди в прашеца от не селскостопанските, градински и диви медоносни растения, които растат в близост до площи с царевица и соя.

Авторите на изследването, научните сътрудници от Университета Пердю – Индиана, САЩ – Е. Лонг и К. Крупке са изследвали съдържанието на остатъци от пестициди от растения в Индиана, които растат в три зони:

1/ На парцели, където не се отглеждат селскостопански растения;

2/ На парцели, които се намират в радиус до 2 километра от площи, засети с царевица и соя, семената на които преди да бъдат засети са били обработени с неоникотиноиди и други пестициди;

3/ В съседство с площи с царевица и соя, семената на които не са били обработени с пестициди.

1

Разположение на царевичните и соевите „пояси” на територията на САЩ

В процеса на научните изследвания, които са се провели от месец май до месец септември 2011 година, в цветния прашец на 30 вида медоносни растения са били установени остатъци от 32 вида пестициди от 9 различни класа. В събраните проби са доминирали цветния прашец на: детелина, люцерна и други бобови растения. Сред откритите пестициди са доминирали фунгицидите и хербицидите. Сред установените инсектициди най-много са били пиретроидите /арсенови съединения/, които се използват основно в края на лятото. В голяма част от взетите проби са намерени, макар и в малки количества, диетилтолуамид /ДЕЕТ/ – репелент, който се използва срещу оси, стършели, комари и други насекоми.

В трите зони количеството и съотношението на пестицидите, установени в цветния прашец от взетите проби, на практика са били еднакви. Този факт дава основание на изследователите да направят извода, че широкото разпространение на остатъци от пестициди в цветния прашец се явява като следствие не само на внасянето им в почвата с обработените с пестициди семена, но и употребата им в домашните стопанства и при обработката на градските паркове и градини.

Както съобщава ученият К. Крупке, толкова високо съдържание на пестициди открити в цветния прашец от медоносните не селскостопански растения /градински и диви/ се е оказало неочаквано и са доказателство, че тези вещества активно се разпространяват по въздуха и чрез подпочвените води. В проведените изследвания не била включена задачата да се определи въздействието на пестицидите на здравето на пчелите. Той е подчертал, че решаването на този проблем се нуждае от специални изследвания, така както и проблема на взаимодействието на различните групи пестициди по между си и образуването на нови съединения, които са токсични за пчелите.

Е. Лонг и К. Крупке са стигнали до извода, че е необходимо да се ограничи употребата на пестициди, както в селското стопанство, така и извън него.

2

САЩ: смъртност на медоносните пчели

Смъртност на медоносните пчели в САЩ през лятото на 2014 г.  и при презимуването за периода 2014/15 г. (%)

През 2014 година в САЩ площите засети с царевица са били 36,6 милиона хектара, а тези със соя – 32,8 милиона хектара. През тази година с неоникотиноиди /основно тиаметоксам и клотианид/ са били обработени от 79% до 100% семената на царевицата и 34-44% от семената на соята. В районите на САЩ, където основно се отглеждат царевица и соя, които се наричат „царевични пояси” и „соеви пояси” в последните години е регистрирана най-голяма смъртност на медоносната пчела.

Този факт се потвърждава и от тези карти на територията на САЩ.

Материала подготви: Стоян ВЕЛИЧКОВ           Пчеларски вестник