дом СЪВЕТИ МОНТИРАНЕ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ В КОШЕРА

МОНТИРАНЕ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ В КОШЕРА

838
Снимка: pixabay.com

Монтирането на восъчните основи не е трудна работа, но изисква известна опитност. И при монтажа както и при другите пчеларски дейности всеки пчелар си е възприел своя технология, която прилага и защитава. За качественото прикрепване на восъчните основи в рамките от значение е начинът и правилното поставяне на специалния тел.

Първо се извършва зателването на рамката. При Дадан-Блатовите плодникови рамки се пробиват дупки с дрелка или шило по 4- 5 броя на страничните или на горната и долна летвички на рамките на разстояния 2-3 см от летвичките и на равно разстояние една от друга. Така в близост с горната и страничните летвички, където тежестта е най-голяма, теловете са в близост до рамката. Това разбира се може да се промени в зависимост от конкретния случай. Понеже често питите провисват в средата от тежестта на меда и пилото някои пчелари при хоризонтално зателване слагат по един тел и вертикално по средата на рамката, като понякога го преплитат с хоризонталните.

Друг начин на зателване е чрез пробиване на отвори в горната и долна летви и теловете биват поставяни зигзаговидно при 4 или 5 отвора в горната летва и 3 или 4 в долната. В този случай теловете са косо в питата и провисването в средата е невъзможно. Не е важно кой начин ще бъде използван, важното е теловете да са на една линия и по средата на летвичките. Магазинните рамки се зателват обикновено с три хоризонтални и един или два вертикални тела, разпределени на еднакви разстояния така, че се получават правоъгълници от телове. Магазинните рамки трябва да са добре зателени, защото при центрофугирането често се деформират.

По същия начин се зателват и рамки за многокорпусните кошери. Броят на теловете всеки определя сам. Понеже височината им е 23 см, желателно е теловете да са 4 бр. хоризонтално. Теловете се изпъват в момента на закрепване на основите. Предварително опънатите се отпускат и провисват. Те се опъват възможно добре и се завиват на пирончета в началото и края на телта като пирончетата се причукват в летвичките. В чужбина се продават восъчни основи армирани вертикално с телове, на разстояние 9-10 см един от друг.

След опъването на теловете се закрепят восъчните основи. За целта восъчната основа се поставя на специална дъска с големина – вътрешните размери на рамката и дебелина около 1.5-2 см. Отгоре се налага рамката, така че теловете да легнат върху восъчната основа. С шпорчето се минава внимателно с леко натискане върху теловете, докато влязат в основата. При използване на ел. ток се следи да не се пренагреят теловете и да разтопят и разкъсат восъчната основа. Усиленото восъкоотделяне започва обикновено с цъфтежа на джанката. Тогава пчелните семейства са добре развити, има достатъчно млади отделящи восък пчели. Признак за начало на восъкоотделянето е забелване на питите в горния им край от пресен восък. Приготвените рамки с восъчни основи е желателно да бъдат напръскани с топъл захарен сироп и да се поставят от двете страни до пилото.

Ако няма усилен принос на нектар желателно е през вечер семействата да бъдат подхранвани със захарен сироп. За изграждане на хубави плодникови пити от едната страна на пилото се поставя строителна рамка, а от другата нормална рамка с восъчна основа. В строителната рамка пчелите залагат далаци с търтееви килийки и майката ги осеменява, а в нормалната рамка градят само работнически килийки. След 10-15 дни на строителната рамка се изрязват далаците със запечатаното търтеево пило и рамките се връщат отново на старото място. До изградената нормална пита от другата страна на пилото се поставя нова рамка с восъчна основа. Изрязаните далаци с търтеево пило се претопяват. Така се добива повече восък и се води успешно биологична борба срещу кърлежите, причиняващи вароатоза, защото те се концентрират повече в търтеевото пило.

Строителната рамка представлява нормална рамка, разделена по средата с летвичка и в едната половина се зателва и монтира восъчна основа, а другата остава празна, като на долната страна на летвичката откъм празното пространство се прикрепва около 1 см лента от восъчна основа. При ДБ кошери може да се използва и поставянето на магазинна рамка в плодника, само че трябва да бъде белязана с едно габарче, за да се различава и лесно да се открива. В празното пространство под долната летва пчелите надграждат далаци, които майката осеменява. Не трябва да се забравя, когато се поставят строителни рамки, на 14 – 15 дни да се проверяват и изрязват далаците. При постоянно затопляне на времето в края на април и май рамките с восъчни основи може да се поставят и в средата на пилото където се намират питите с люпещо се пило.

При поставяне на магазини, плодниковите пити може да се изграждат като се спускат през магазина. Половината попада в плодника и празното пространство под рамката служи за строителна рамка, където пчелите удовлетворяват инстинкта си за търтеево пило, а нагоре изграждат питата с нормални работнически килийки. След изграждането на питата, далаците се изрязват и претопяват, а питата се поставя в плодника за осеменяване от майката.

При нужда за градеж на магазинни пити при добра паша в магазина се поставят през една изградени и неизградени рамки с восъчни основи. По същия начин става градежа на пити и при многокорпусните кошери. Важно условие за доброто им изграждане е да има достатъчно нектароотделяне и силни семейства. Зателването и градежа на пити са въпроси, които всеки пчелар прави по свой избран и предпочитан начин. Важното е телта добре да прилепва към восъчната основа, а питите да са прави и изградени с възможно по-малко търтееви килийки.

Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ     Източник: Пчеларски Вестник