дом НОВИНИ Млад разградчанин разширява пчелина си с проект по подмярка 6.3

Млад разградчанин разширява пчелина си с проект по подмярка 6.3

607
Снимка: pixabay.com

Разградчанинът Кирил Неделчев изпълнява проект подкрепен от Програмата за развитие на селските райони чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, съобщиха от Единния информационен портал за европейските и структурни инвестиционни фондове.

Общата стойност на проекта е 29 337 лева, които са изцяло безвъзмездни за бенефициента.

Дейностите включват развитие на стопанството в секторите пчеларство и растениевъдство

Ще бъде увеличен броя на пчелните семейства, като се запази и стопанисването на земеделската земя. За това фермерът ще възпроизведе необходимият брой нови пчелни семейства чрез собствена развъдна дейност.

За подобряване качеството на добиваната продукция и спазване на изискванията за качеството на храните и модернизиране на цялостната дейност, ще бъде закупено оборудване за пчеларството: вана за разпечатване на пчелни пити, восъкотопилка и матуратор. Ще бъдат създадени и нови 5 декара насаждения от лавандула.

Общо в рамките на проекта ще се полагат грижи за отглеждането на 140 пчелни семейства, над 11 декара лавандула и близо 4 дка ечемик.

Дейностите по проекта се очаква да приключат до края на март 2026 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Източник: agrozona.bg