дом НОВИНИ МЗХГ орязва помощите за загинали кошери, пчеларите не представили изискуемите документи

МЗХГ орязва помощите за загинали кошери, пчеларите не представили изискуемите документи

84
Снимка: pixabay.com

От 3 до 10 декември 2021 г. пчеларите имаха възможност да подават заявления за обезщетения по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) бюджет за целевата подкрепа е в размер на 3 млн. лв. Финансовата помощ по схемата се състои от директни помощи за земеделските стопани, чиито пчелни семейства са унищожени в резултат от горещото и сухо лято през 2020 г.

Липса на доказателства?

Целта на схемата е подпомагане на всички пострадали пчелари, регистрирани в съответствие с действащото законодателство. В хода на обработка на заявленията, голяма част от потенциалните бенефициери, не представиха изискуемите документи даващи гаранция, че загубата на пчелни семейства е в резултат на събитието „тежка суша“. Това е причината, поради която пчелари останаха извън обхвата на помощта, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ.

Загуби до 80%

Помощта има за цел да бъдат подпомогнати земеделски стопани-пчелари  за понесените загуби вследствие на тежката суша, в размер до 80%. При определяне на обезщетението, са взети средните пазарни цени на отводки по данни от Системата за агропазарна информация (САПИ ЕООД), за първото полугодие на 2021 г., които са в размер на 119,50 лева.

В случай на неусвоен остатък по дадена държавна помощ, средствата  се насочват, с решения на УС на ДФ „Земеделие“, съобразно нуждите на сектор „Земеделие“.

Източник: agrozona.bg