НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА ЦЕСЕЛСКИ

МЕТОД НА ЦЕСЕЛСКИ

1268
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

9-10 дни до началото на главната паша, кошерите се преглеждат и се разделят на три категории.

Първа категория са най силните семейства, от които се отстранява майката. Понеже това са добрите на пчелина майки и ако те са млади, то с глуха преграда се качват на 3 рамки над семейството с отделен вход, а самото семейство си остава на 10 рамки.

Част от тези майки ще се върнат отново в семейството, където е загинала младата майка по време на оплождането. Другата част ще се ползва за изкуствено роене, след приключване на пашата. Това е надежден способ, а при отсъствие на късна паша почти единствен. 10 % от тези майки ще останат за резерви в зимата или за използване през пролетта.

Останалите без майка кошери в течение на няколко дни работят по слабо, но след това залагайки свищеви маточници и успокоили се с настъпването на пашата работят не по лошо от тези с майки.

Втората категория се състои от семействата със средна сила. В тях майката се затваря на трите последни рамки, посредством ХР. В следствие на това, пчелите могат да достигат магазините не преминавайки през решетка. Ако при ограничаване на майката в кошера се забележат роеви маточници, то за недопускане на роене е добре да се унищожи майката и след това и излишните маточници.

Трета категория кошери на добрият пчелин не трябва да съществува, понеже към нея спадат кошерите, които са останали слаби до началото на главната паша.

В.Ю.Шимановски

Източник: facebook.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •