НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА СИММИНС БЕ ХАНЕМАНОВА РЕШЕТКА

МЕТОД НА СИММИНС БЕ ХАНЕМАНОВА РЕШЕТКА

748
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Видоизменение на метода на Симминс без употреба на ханиманова решетка

При наличие на пчелина на просторни хоризонтални кошери и при отсъствие на ХР, а така също и на свободно време, на моят син Валери му се наложило да опрости метода на Симминс. При това той постъпваше така: От пролетта, ползвайки свободното си време, той подготвяше рамки с цели основи и ги слагаше на съхранение зад преградните дъски в своите кошери. Към времето когато пчелите почувстват нужда да изграждат, в кошерите се натрупваха по 4-6 такива рамки.

В април, при всеки удобен случай, тоест при прегледите, той поставяше по една от тези основи близо до прелката, а изваждаше зад преградната дъска по една стара, негодна рамка без налично пило. Ако на нея имаше запечатам мед го разпечатваше.
Това служеше за подхранка, която пчелите вземаха преминавайки под преградната дъска. Ако на тази рамка имаше запечатано, люпещо се пило, то тази рамка се оставяше в гнездото, но се преместваше до преградната дъска, до излюпването на същото. Когато основата, поставена в гнездото беше изградена или почти изградена сина ми я заменяше с нова рамка с основа от подготвените зад преградната дъска.

Ако той беше закъснял и рамката не само беше изградена, но и нанесена с пило, той не я буташе, а поставяйки основа махаше от гнездото стара рамка без пило или с люпещо пило, както в предният случай. По този начин и в гнездото и зад преградната дъска, количеството на рамки си оставаше едно и също.

Пчелите получавайки постоянно нови рамки за градеж и при това до самата прелка, отлагаха мисълта за роене за по нататък. Когато в юни започнеше по значителна паша и пчелите вече не търпяха да отлагат роенето, той изваждаше от кошера всички стари рамки, седящи зад дъската, предвижваше цялото гнездо навътре в кошера и всички ново изградени рамки поставяше близо до прелката. По този начин пчелите се отказваха от роенето почти в същото положение, както при употреба на метода на Симминс. 4-6 ново изградени рамки до прелката, които е нужно да се превърнат в гнездо, да се нанесат и докато това не е направено няма за къде да се роят.

Когато се случи това и се употреби роевата енергия , старите рамки в дълбочина, освободи ли се от пило ще се запълнят с мед за пчеларя, понеже за самите пчели ще има мед в запас в построеното ново гнездо. На тях майката е снасяла едновременно със събирането на меда и горната им част ще бъде заета с мед, а под него с пило.
Допълнителни сведения: Този метод без употреба на ХР, както и типичният метод на Симминс, дава ежегодно ново изградени рамки и следователно значително количество восък.

В.Ю.Шимановски

Източник: facebook.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •