НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА СИМЕНС

МЕТОД НА СИМЕНС

216
Снимка: pixabay.com
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

Сименс се е грижел за своевременното увеличаване населението на кошера, а когато приближи времето на роене, то желанието на пчелите той го е предотвратявал по следният начин: всички запълнени с пило и мед рамки, той ги е поставял в магазина или горе в кошера на Рут с рамка на Лангстрот или в края на кошера на (Лайенс, Вашенко, Левитски) и отделя тези рамки с ХР от празното пространство, образувало се покрай прелката. Това празно пространство се запълва с рамки с ивички основи. Няколко изградени рамки трябва да се намират по далеч от входа, в дясно и в ляво при хладно подреждане и в дълбочината на кошера, пред ХР при кошери с топло подреждане. Добре е ако част от тези рамки са били и по рано в кошера и са подготвени(почистени) за пило.

На прелката на така сформираното гнездо в кошера на Рут се стръскват всички рамки с пчели заедно с майката. Влизайки в кошера младите пчели, част преминават през ХР към рамките с пило, част остават при майката заемайки се с хранене на майката и появилото се пило в изградените пити. Към тях се присъединява цялата била в полето летяща пчела.

Пчелите се заемат енергично за благоустройството на новото си гнездо: празните рамки до прелката, където пчелите не търпят празнота, бързо се изграждат, майката снася наред, пчелите работят без почивка, получавайки постоянно нови подкрепления от зоната над ХР, от където се люпи поставеното там пило. Това е употреба на същият прийом, който се среща при метода на Чайкин, Левицки и др.
Докато рамките до прелката не се изградят в пчелите не се появява желание да се роят. Пчеларя добавяйки постоянно там нови рамки е длъжен да се погрижи градежа да продължи до приключването на роевото настроение, което обикновено съвпада или с появата на силна паша, отвличаща пчелите от роене или с пълно приключване на пашата.

И така, пчелите с майката се стръскват на прелката при ново формираното от основи и наченки гнездо, а пилото и меда се поставят горе или в дълбочина на кошера, отделяйки го с ХР.

Допълнителни сведения. Понякога пчеларя вместо да изтърсва всички пчели, ги прехвърля от старото в новото гнездо, заедно със седящите на тях майка и пчели. Надали това ще опрости работата, понеже откриването на майката често заема повече време от стръскването на пчелите. Но работата не е в това, а в това, че не стръсквайки пред прелката пчелите, ние нарушаваме един от важните принципи на метода, понеже е забелязано, че стръскването силно увеличава трудовата енергия на пчелите. Очевидно това укрепва убеждението им, че те са се роили и в следствие на това им придава цялата енергия на естественото роене. При определени условия може да се препоръча прехвърлянето на рамката с майката, пилото и пчелите на нея, а пчелите от другите рамки да се изтръскат. Наличието на една рамка в новото гнездо надали ще намали роевата енергия, но ще помогне да се задържат повече пчели на прелката до майката, а тя дори и за минута няма да престане да снася, при една особеност, ако рамката седяща до пилото бъде подготвена по рано за снасяне.
Разбира се в редки случаи роенето протича и при всички изпълнени препоръки, тогава трябва или замяна на презимувалата майка с таз годишна или преминаване към метода на Александър, подобрен от Рише.

Понеже майката има пълен простор за снасяне и семействата при този метод развиват голяма сила, то Сименс съветва над магазина да се постави надставка със секции.

Джойс, вдигайки пилото на втори етаж, на 7-мият ден унищожава всички свещеви маточници и слага секции непосредствено над ХР. Там секциите бързо се изграждат, мед се събира в магазините, вади се и готовите секции се заменят с други. При това кошера дава 40 Ф центрофужен и 200 Ф секционен мед.

В.Ю.Шимановски

Източник: facebook.com


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •