НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА ПРЕЙС

МЕТОД НА ПРЕЙС

1276
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Този метод си поставя за задача удържане роенето на пчелите чрез преместване на пило в горният етаж без майката и ограничаване на снасянето през през пашата в първата половина на лятото. С началото на жътвата там няма повече паши.

Този метод, автора описва в календарен вид.

1.От януари до март се почистват цинковите листи поставени на дъната на кошерите, което продължават да правят и през пролетта, понеже тогава бързо се натрупват боклуци.

2. В средата на февруари, след първото облитане до края на март се поставя в горните етажи бутилки с вода с добавена сол(на литър вода 3 гр сол). Понеже тогава често вирандите на кошерите са затворени и пчелите са лишени от вода, необходима за производството на млечице за пилото.

3. От средата на февруари до края на март се прави проверка на запасите от храна. Тази проверка е задължителна за всички, на които съвестта не е чиста и есента са дали на семействата по- малко от 15-18 фута храна. Говорим за Берлин. Тогава такава трябва да се направи след първото добро облитане, дори и при лек студ, само сняг и дъжд може да я отложи.

Достатъчно е да се измъкнат две незаети от пчели задни рамки и ако няма мед, то да се даде незабавно по един два литра топла течна храна дори и в сурово време. За да се направи семейството подвижно може в магазина да се постави гореща тухла.

4.От края на март, до половината на април се прави проверка на качествата на майките. Когато вишната е в пълен цъфтеж, а бъзът е с 5 см издънки, Прейс проверява всички кошери с изключение на по рано отбелязаните без майки, за относителните достойнства на майките и относително достатъчна храна.

Рамките за брак се изваждат докато не са станали с пило, което започва именно сега с постъпването на свежа перга.

5.От половината на април, до началото на май, следва разширение на гнездата с настъпването на допра пролетна паша. Обикновено пчелите на Прейс зимуват на 7-8 рамки с 15-16 ф. храна. Това с малки изключения стига до началото на цъфтежа на вишната. По тази причина Прейс започва разширението на гнездата малко преди цъфтежа на вишната, тоест 23 април. До това в гнездата трябва да бъде топло, а излишните рамки намалят тази топлина.

Към това време Прейс разделя пчелина си на три равни партии. При това първата партия от силните семейства е длъжна да доставя за третата партия рамки с пило за подсилка. Третата партия е от слаби семейства, а втората от средни семейства продължава самостоятелно развитие. Главното условие за успех според Прейс, се състой в изравняване силата на семействата преди роенето и главната паша. Това не веднъж го е подчертавал и най знаменитият практик на Германия, покойният Гравенгорст. По този начин едните семейства се удържат от роене, отдавайки си всички сили на размножение в собственият си кошер, а другите, слабите получават сериозна помощ за по нататъшно развитие във вид на млади пчели- кърмачки.

Семействата от първа категория покриващи 6, а дори и 8 рамки им поставят между рамката с перга и първата с пило изградени рамки до достигането на 11 рамки. !2 рамка се поставя разделена на две, като в горната половина е с основа а в долната празна за изграждането на търтеев градеж и избягване разваленето на останалите рамки в гнездото. Тази рамка служи за показател кога на кошера е нужно разширение. Отстрояването и разширението на гнездата върви в две направления, от долу нагоре и от прелката и назад.

На кошерите от втората група(средните) или съвсем не се дават изградени рамки или само една, но всички получават контролна рамка. По нататъшно разширение се прави само след началото на градеж на контролната рамка.

На третата група рамки не само не се дават, а понякога за запазване на топлината се отнемат незаетите рамки.

6. От края на април, до края на май се прави изравняване на семействата. Когато някои семейства вече заемат 12 рамки, включително и строителната и не по късно от както цветовете на акацията са 2.5 см, тоест 10 дни до началото на отделяне на нектар се пристъпва към изравняване на семействата. Пот това не следва да се разбира пълно изравняване и отнемане от средните в полза на слабите, а само от силните плътно покриващи 12 рамки, които е възможно да влязат в роево. На тях в замяна се дават изградени рамки или рамка с основа.

Работата на големи пчелини значително се намаля, ако на веднъж от всички силни се отнеме пилото и поставяйки го в друг отворен кошер се даде възможност на летящите пчели да си отлетят и след това на веднъж се даде на слабите нужното им количество рамки с пило.

7. От средата и до края на май оправяне на семействата. Приблизително 10 дни до началото на цъфтеж на акацията пристъпват към подреждането на рамките в гнездата. В долният корпус се оставят в края две рамки с пило и майката на тях, следват 4 изградени рамки и 7 контролна рамка с търтеево пило. В горният етаж поставят празна изградена рамка и до нея рамките с пило от долният етаж. Остава да се постави ХР и роенето е предотвратено.н Долу майката има фронт за снасяне, а горе пчелите я чувстват и не изграждат маточници по мнението на Прейс.

8. От средата и до края на май, следва ревизия на нещата. Ако рамката с търтеево пило е нанесена, то тя се отнема и се добавят още 3 рамки с пчелни килийки и крайна отново се поставя контролна рамка.

9. От края на май до началото на юни, ограничаване на майките. Ако майката отново се е добрала до контролната рамка и я нанесла и пчелите отново ги хваща роевият инстинкт и е минало три седмици от качването на пилото горе, то сега пчеларя се бори с роенето по друг начин. Проверявайки налиието на маточници и ако има унищожавайки ги, затваря с ХР майката на двете последни рамки. Ако на тях има маточници или бъдат заложени такива, то не боейки се от роене чакат докато първият от тях бъде запечатан и унищожават старата майка и маточниците и махат вертикалната решетка.

10. Отваряне на прелките на горните етажи.

11.Първо вадене на мед от овошки. Този мед, Прейс го вади преди цъфтежа на акацията, но не винаги, понеже по някога той е малко и ще бъде необходим за семействата.

12. От началото на юни смяна на майките. Подмяната на 2 годишните майки с млади и при това племенни се счита за едно от главните условия на успех.

13. След средата на юни второ вадене на мед.

14. От 18 юни до 3 юли проверка за маточници.

15. Средата на юли трето вадене на мед, непосредствено след прецъфтяването на липата.

16. Освобождаване на майките от решетките и вадене на мед от гнездата.

17 Средата и края на юли подсушаване на извъртените рамки.

18. 30 юли затваряне отверстията за поене.

19. 31 юли свиване на прелките на 2-3 см.

20. От 1-ви до 21-ви август есенна подхранка за пило.

21. Есенна ревизия на майките.

22. 5-ти септември попълване на зимните запаси.

23. 15 септември последен преглед на семействата преди зимата.

24. Края на септември поставяне на празните защитни рамки.

25. Края на септември, началото на октомври подготовка за зимуване.

26. Средата на ноември, затваряне на семействата за зимата и поставяне на листите на дъната, спомагащи за почистване на подмора.

27. Втората половина на ноември, заключителни работи преди зимата, затопляне на семействата

В. Ю. Шимановски

Източник: facebook.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •