НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА ЛАЙЯНС

МЕТОД НА ЛАЙЯНС

1221
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Този метод е много прост. Не по рано от 9 дни след първото пролетно облитане, тоест когато в нормалното семейство вече може да се намери доста пило и по качеството му може да се съди за качествата на майката, се прави първият преглед и се помага на неблагополучните семейства по един или друг начин, при това се е предпочитало те да бъдат обединявани към други.

Благополучните семейства се подреждат по следният начин: започвайки от прелката, първите две рамки са изградени, следват с основи или само наченки на такива. Желателно е в изградените рамки да има мед и колкото е повече, то те да се поставят по далече от гнездото и прелката. След разставянето на рамките в указаният ред, кошера се затваря и много често се случва пчеларя да се върне на своя пчелин вече едва есента за да получи своят доход от мед и да подготви кошерите си за зимата.

Движейки се към меда в течение на лятото, пчелите охотно изграждат дадените им празни рамки, като поддържат чисто в кошера. Пилото както е известно се разполага до прелката, където има повече въздух и търтеевият градеж на рамките навътре в кошерите не е страшен, те ще бъдат запълнени с мед.

Пчелина презимува на същата лятна стоянка, като върху рамките се поставя сламена мата или възглавница, а встрани от пчелното кълбо се поставят прясно изградените рамки, които изпълняват ролята на преградни дъски.

Такъв способ на отглеждане на пчели по мнение на Лайянс, най много съответства на тяхната природа и е значително доходен с минимални разходи.

В.Ю.Шимановски

Източник: facebook.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •