НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА А.А.ЧАЙКИН

МЕТОД НА А.А.ЧАЙКИН

1449
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Този метод предизвика значителен интерес след описването му в няколко пчеларски вестници през 1911 и 1912 година.

А.А.Чайкин в течение на много години се е борил безуспешно със страстта на роене на своите пчели получени от Кавказ и накрая почти излиза победител с прилагането на долу описаните четири метода.

Кошерите му събират 20 рамки ДБ, снабдени с подвижна вертикална ХР, две преградни дъски и две прелки.

Метод. Презимувалите в този кошер пчели, между две преградни дъски, срещу едната прелка до началото на лятото се ползват от обикновени грижи, но когато се появи желанието за роене(търтеев градеж и пило), кошера се разделя на две неравни части с ХР. По малката част, на 7-8 рамки се оставя за гнездо и има открита прелка. Другата по голяма част от кошера, от 12 рамки се явява като магазин, няма отворена прелка и се разделя с ХР от гнездовата час. Рамките се подреждат по следният начин около решетката: рамка с пило и майката на нея, до нея изградена рамка и се подреждат рамки с основи, всичко в гнездото 7 рамки, а по някога и по малко с оглед силата на семейството и външни фактори на времето. Тези рамки се снасят от майката постепенно, вървейки от ХР към прелката. По този начин виждаме, че метода на А.А.Чайкин, не ограничава снасянето на майката, а напротив го стимулира в посока на рамките към прелката.

В магазинната част на кошера, рамките се поставят по следният начин: до Хр рамка с яйца и открито пило, следват рамки със запечатано пило и след това с мед.

Подреждайки така кошера се оставя в покой. В гнездото майката снася рамка след рамка, отдалечавайки се от решетката, а в магазина с люпенето на пилото се запълват с мед, разбира се при наличие на паша.

Стремежа към роене е прекратен, понеже от гнездото разположено към прелката е взето почти всичкото пило и мед, а на майката е предоставен пълен простор за снасяне. На пчелите се удвоява енергията от части затова, че по скоро да запълнят нетърпимото от тях празнота до прелката, отчасти затова, че са се почувствали в положение на рой(да си припомним, че и Сименс и Левицки, също използват тези две черти от характера на пчелите).

Връщайки се при кошера след 10-14 дни, първо намираме майката и с рамката я отделяме, иначе ровейки в кошера, майката слиза от рамките на дъното му и трудно ще бъде намерена. После от магазина вземаме меда за центрофужене, след това преместваме останалите рамки в магазина от решетката, където в освободилото се пространство преместваме рамки от гнездото, като ги подреждаме в прежде описаният вариант, пило…, мед.

В гнездото до решетката се поставя рамката с майката като следват изградена или извъртяна от меда рамка и следват основи.

На всеки 12-14 дни кошера се подрежда по същият начин, както беше подреден и първият път, но рамките в гнездото се увеличават до 8 съобразявайки се със силата на семейството и времето.

Да се сортират рамките по възраст на пилото и по мед, се налага само първият път, когато сте поставяли ХР. В последствие рамките се прехвърлят в същият порядък, както са стояли в гнездото. От сортиране вече няма нужда, понеже майката нанася рамките подред. Изключение се прави само по време на голяма паша, когато пчелите запълват и в гнездата крайните 1-2 рамки с мед, понякога дори и три и в тях няма пило. Те се поставят в магазина към меда. По време на много голяма паша, трябва прегледа да се провежда по рано, за да не се получи блокиране на майката с мед. Но заради отсъствието при Чайкин на такива паше, не му се е налагало да прави това.

И така, работата по метода на Чайкин се свежда до следното: На всеки 12-14 дни кошера се подрежда така, както е бил устроен при първата работа с него, а именно: С Хр, кошера се разделя на две части, като по малката част към прелката се оставя за гнездо, голямата за магазин. В гнездото до решетката се поставя майката с пилото и останалото място по направление на прелката се запълва с изградена рамка и следват рамки с основи.В магазина до решетката се поставя рамката с най младото пило, след това с пило на средна възраст, след това запечатано(люпещо) и мед.

Допълнителни сведения: А.А.Чайкин във вестник“Пчеловод“през 1911 год. и „Степное Хозяйство“ твърди, че този метод дава цял ред изгоди, от които главните са: простота, даваща възможност да връчите пчелина и на не опитен работник, при условие, че десетина пъти са направени с него гореописаните дейности. Съхранение на трудовата енергия в пчелите през целият сезон, въздържане от роене на пчелите, еднообразие в обслужването на кошерите на пчелина. Благодарение на което, преглеждайки и оправяйки един два кошера, знаеш какво трябва да следва и нататък.

В.Ю.Шимановски

Източник: facebook.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •