НАЧАЛО СЪВЕТИ МЕТОД НА АЛЕКСАНДЪР ИЗМЕНЕН ОТ РИШЕ ЗА ЛР

МЕТОД НА АЛЕКСАНДЪР ИЗМЕНЕН ОТ РИШЕ ЗА ЛР

184
Снимка: pixabay.com

Метода на Александър, изменен от Рише и приложен към кошер ЛР. Под това име в Америка е известен метод, който много напомня на метода на Симменс и се състой в следното: Когато кошера ЛР, образно ще го назовем № 1 или друг вертикален кошер с еднакви рамки в магазина и гнездото, пролетта набере сила и се появи опасение, че би се роил, то за да не допуснем роене и удържим кошера в пълна сила и в обичайното тродолюбие на пчелите до настъпването на главната паша, се постъпва така: към него се носи друг кошер(№ 2) пълен с изградени рамки и такива с основи. От кошер № 1 се вади рамката на което е майката и се поставя в кошер № 2, от там рамка с основа се поставя в № 1. Сега кошер № 1 се повдига, а на неговото место се поставя кошер № 2 с рамката с пило и седящата на нея майка, поставя се ХР, а над нея се поставя кошер № 1, с останалото в него пило, но без майка.

Майката при което се събират част от пчелите има пълен простор за яйце снасяне и се чувства в положение на рой. Това поощрява към работа пчелите и не допуска да се роят. Но в горната част пчелите се чувстват до някъде в положение без майка и обикновено залагат свищеви маточници, които следва да се унищожат на 6-9 ден. След изтичането на 10 дни, тоест на 16 ден след първата операция, в горният корпус пилото ще е останало много малко. От долният корпус се намира майката и се качва заедно с рамката горе, като след това горният корпус слиза на мястото на долният. Поставя се ХР, над нея се поставя надставка с полу рамки и най отгоре се слага корпуса, който преди това е бил първи.

Майката отново има фронт за снасяне на рамките от горният корпус(сега първи), от които вече се е излюпило пилото. Наставката попаднала между двата корпуса с пило, разделяща гнездото, енергично се изгражда и пчелите я запълват с мед. В горният корпус пчелите отново залагат свищеви маточници, които пчеларя унищожава между 6 и 9 ден.

На 16 ден горният корпус се снема, като отново се поставя на дъното и в него се прехвърля майката заедно с рамката пило, на която се намира. Отгоре, вече без решетка се поставя корпуса който преди това е бил първи, над него вече във вид на магазини се поставят една или две наставки, ако пчелите са силни и има паша.
Тези размествания пречат на пчелите да се роят без отслабване на работната им енергия и водят към това, че семейството влиза с огромна сила в главната паша.

Желанието му да се рои изчезва напълно с настъпване на главната паша, която изцяло увлича пчелите към медосбор.
В.Ю.Шимановски

Източник: АПИС БЪЛГАРИЯ