дом СЪВЕТИ МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛНИ ОТВОДКИ И КАЧЕСТВЕНИ МАЙКИ

МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛНИ ОТВОДКИ И КАЧЕСТВЕНИ МАЙКИ

497
Снимка: pixabay.com

В майкопроизводствените стопанства се прилагат много модерни съвременни методи за производство на пчелни майки с търговска цел, като се използва Йентерова пита, пренасяне на личинки, създаване на пчелни семейства, отглеждащи личинките и бащини семейства. Създават се цели пчелини за отглеждане само на пчелни майки, изграждат се сгради и помещения за осигуряване на подходящи условия – с нужната топлина и влага на въздуха и много други технически средства, което не е обект на настоящата статия.

Като млад пчелар аз също се опитвах да прилагам някои по-съвременни методи, като пренасяне на личинки в изкуствени маточни килийки и други неща. Като ми се увеличиха годинките, а и опитът ми стана по-богат, започнах да се замислям и да търся някой по-опростен и по-лек начин за производство на пчелни майки, които да се доближават по яйцеснасяне до тези, закупени от майкопроизводителите.

Ще отбележа, че откакто съм пчелар, аз съм използвал само произведени от мен пчелни майки и никога не съм купувал такива, особено след като научих, че майки закупени от развъдната станция по майкопроизводство са били заразени с нозематоза. И така при I-вия досегашен начин на производство на пчелни майки аз прилагах следната технология:

Рано на пролет след 25-ти април до 5-ти май в зависимост от природно-климатичните условия през различните години, аз избирах някое от най-силните ми семейства, елитно семейство, което предишната година беше събрало най-много мед, а през настоящата година има много пило и пчели с кротък характер. От това семейство вземах 2-3 пити с преобладаващо открито пило и много пчели и образувах отводка. Към тази нова отводка добавях и по 2 пити с пчелите, пълни поне с 1/2 мед и прашец. Тези две пити можех да взема и от друго семейство с още една пита със зряло пило. Така направената отводка подхранвах с меден сироп от разтворен мед с хладка вода в съотношение 2:1 или 1:1. С този сироп подхранвах отводката без прекъсване 5-6 дни, с по 200-300 грама дневно. Това количество може да се увеличи, ако пчелите успяват да го вземат до другия ден. На петия ден отварям отводката и преглеждам питите с пилото, на които има заложени маточници. Унищожавам всички запечатани маточници, като оставям само отворените. Затварям отводката и повече може и да не я подхранвам. Оставям пчелите на спокойствие.

На 13-тия или на 14-тия ден отварям отводката. Оставените маточници вече са запечатани и „зрели”. При нужда някои от тях може да се изрежат за подмяна на стари или непродуктивни майки, или за образуване на други отводки само със запечатано пило. За тази цел осиротявам семействата, на които ще подменям майките, най-малко 6 часа преди поставяне на маточника. Отводките също се правят 6 часа по-рано или предишната вечер. След 2-3 дни от поставените маточници, а и от тези, поставени в първата отводка се излюпват младите майки. Тези млади майки се оплождат до една седмица и започват да снасят яйца. От тези маточници, с малки изключения, съм получавал отлични майки и не помня някоя от тях да се е загубвала при оплождането, както често съм чувал да ми се оплакват други пчелари.

Като размишлявах върху тази технология аз стигнах до извода, че тя може да се подобри и улесни. Възможно е с по-голяма сигурност да се очаква, че новите майки ще притежават добри качества. Затова реших да използвам II-ри подобрен и облекчен начин за получаване на пчелни майки:

Правя новата отводка по същото време, както и в първия случай, но вместо 2-3 пити с прясно (незапечатано) пило се вземат 3-4 пити със запечатано пило. Тези пити може да се вземат от едно или две семейства (сборна отводка). До пилото се поставят и две пити с мед. Преди отделянето на отводката се взима една празна пита или пита с венец от мед в горния край, който се разпечатва с големината на една длан. Тази пита трябва да бъде светла и на нея миналата година трябва да са се излюпили не повече от 2-3 поколения пчели. По този начин килийките ще бъдат широки. Питата се напръсква с рядък меден сироп и се слага в средата на много силно, продуктивно и кротко семейство за осеменяване от майката. Това семейство може и да се подхрани 2-3 дни с рядък меден сироп. На втория или най-късно сутринта на третия ден това семейство се отваря и се изважда сложената за осеменяване преди 2 дни пита. Констатираме, че върху питата има снесени яйца, които, ако са снесени днес, са заложени на дъното и стоят вертикални, т.е. прави нагоре. Ако яйцата са снесени предния ден, те са леко наклонени в страни, а ако са снесени преди 3 дни са полегнали на дъното, където пчелите са сложили капка пчелно млечице. Взимам питата заедно с пчелите (без майката) и я слагам в сформираната предния ден отводка. Тази отводка подхранвам 5-6 дни с меден сироп. На 5-ия или 6-ия ден отварям отводката и повдигам поставената пита с яйцата, където трябва да очаквам изградени маточници. Може да унищожим по-дребните и да оставим най-едрите маточници, но това не е задължително.

На 13-тия ден отварям отводката и изрязвам необходимите ми маточници за смяна на непродуктивни или стари майки, или за образуване на нови отводки, по преценка на пчеларя.

Ще отбележа, че всеки добър пчелар трябва да има минимум поне по една отводка на всеки 10 семейства, които да му послужат или за увеличение броя на пчелните семейства, или за подсилване на някое слабо семейство, като се извърши присъединяване на отводката към него, като се убие старата майка. Някои автори твърдят, че старата майка може да не се убива, защото пчелите сами ще преценят коя майка да оставят.

Държа дебело да подчертая, че по този начин на създаване на маточници и майки, не от личинки, а от яйца, се произвеждат най-качествените майки.

На второ място ще кажа, че от моите многобройни наблюдения съм констатирал, че от снесените рано на пролет яйца се излюпват най-качествените майки. Предполагам, че това е така, защото в този период майката все още снася по-малък брой яйца и те са по-едри от яйцата, снесени през май и юни, когато майките снасят до 2000 яйца в денонощие. От тези отводки бързо се развиват силни пчелни семейства, които се изравняват с основните. На тези семейства съм слагал и магазини и от тях съм получавал по един магазин пчелен мед, а от създадените отводки по време на цъфтенето на слънчогледа, резултати могат да се очакват чак следващата година.

Източник: Пчеларски Вестник      Автор: Асен ВЪКОВ