НАЧАЛО СЪВЕТИ Методи, основаващи се на премахване на майките, на пчелини нямащи късни летни...

Методи, основаващи се на премахване на майките, на пчелини нямащи късни летни паши

1957
Снимка: pixabay.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Методи, основаващи се на премахване на майките, на пчелини нямащи късни летни паши

Тези прийоми са били известни много отдавна и Джерсон ги е нарекъл „брилянтни“. В основата на тези прийоми е заложено убеждението, че добре снасящата майка не винаги е полезна в кошера, понеже огромна част от събраният лятото мед заминава за изхранване на пило. Колко е голямо количеството на този мед за изхранване на пилото става ясно ако обърнем внимание на това, колко бързо изчезват големи количества мед от зимните запаси през пролетта с изхранването на увеличаващото се пило. От това и, че силният кошер през лош и неблагоприятен ден губи от тежестта си по два фута.

По този повод ще преведа мнения на някои пчелари, че в години, когато цели пчелини с неразборни кошери загиват от глад, с достатъчни запаси в зимата влизат само тези кошери, които по време на главната паша по една или друга причина са били лишени от майка и следователно меда е останал всичкият в кошера. На основание на това при известни условия е добре да се създаде изкуствено положение без майка в кошера.

По мнение на П. Корженевски, за пилото в течение на годината се изразходва мед, перга и вода около 10 пуда. Тази цифра той я получава посредством следните разсъждения. Майката лятото снася 200 000 яйца, които последователно заемат 50 рамки. За изхранването на това пило ще трябват около 6 пуда. Тази цифра еднозначно можем да я счетем за недостатъчна.

Колко е изгодно да се ограничи снасянето на майката, всеки може да се убеди сам, като вземе привидно два еднакви кошера и в единият ограничи майката, а в другият не, като след това си сравни получените от тях доходи.

Както казва и Берелшп: пчелите не трябва безполезно да отглеждат пило и да правят безполезен и не нужен градеж. Това е едно от важните правила в пчеларството.

Или ако семейството е достатъчно силно, то по време на главната паша следва да се спре или ограничи снасянето на майката, тоест да се погрижите за това, че пчелите излишно пило да не отглеждат. Понеже за отглеждането на пчели се изразходва много мед, а тези пчели излюпили се в края на главната паша, вече нищо няма да донесат през тази година.

В.Ю.Шимановски

Източник: facebook.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •