дом СЪВЕТИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С АКАРА

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С АКАРА

12841

Писано е извънредно много в световната литература и това което ще добавя е по-скоро моето лично схващане, с което не задължавам никого да следва примера ми. Освен, ако съм достатъчно убедителен с моя начин на работа с пчелните семейства.

Акарите Вароа Якобсони толкова голямо страшилище ли са в пчеларството или страхът от неговото неконтролирано размножаване всява по-голям страх от самите акари? Наистина, гледката която се открива пред очите на един пчелар, когато погледне подложката, която се намира на дъното на кошера и започне с ужас да брои пaдналите акари и стигне до 3000 паднали акара, а краят му не се вижда e страшна. И мен ме побиват тръпки само като си спомня за това, което наблюдавах при един мой колега. Болестите по пчелните семейства са много неприятен момент при пчеларството. За да си спестя всички тези неприятни преживявания, аз съм изработил един вид схема, която ми помага да анализирвам появата и развитието на едно заболяване при пчелните семейства, и да действам в зависимост от това съвсем целенасочено. Всеки причинител на болест независимо от това каква е тя, бактериална, вирусна или причинена от вид паразити, има инкубационен период на развитие, след който период самата болест се изразява по най-различни начини. Всички причинители на болести са най-уязвими именно през времето на този период на зреене на причинителя. Не ни остава нищо друго освен да открием къде се намираме в процеса на нашето търсене и да разберем колко е дълъг инкубационният период.

Институти има колко щеш и пчелари също. За разлика от бактериите както и вирусите, за които е необходима възпалена тъкан, за aкарите е необходимо пило, за да могат те да се размножават. За тази цел е необходимо да знаем кога и при каква възраст на ларвите пчелите запечатват килийките. Тъй като пчелите запечатват килийките с ларвите между осмия и деветия ден, използването на средство срещу акарите трябва да има най-малко 17 дни ефикасно действие срещу тях, защото пчелите се излюпват на 21-ия ден. По този начин ние поставяме средството, което унищожава акарите два дни преди влизането на акара в пилото и махаме средството два дена след излюпването на пчелите и придружаващите ги вече новоизлюпени акари. Ако поставим средството за третиране на пчелите на 7-мия ден, тоест един ден и половина преди пчелите да запечатат клийките, ще унищожиме поне една част от акарите. Тъй като средствата, с които аз съм си служил, действат ефикасно не повече от 20 дни, а аз ги оставям само 17 денонощия, тези средства унищожават до 85% от акарите.

Такива средства са APIGUARD, както и ApiLifeVAr. Така, че когато и да сложим тези средства върху рамките все ще има килийки, които да се намират преди запечатване, както и други, при които пчелите заедно с новите акари се излюпват. Междувременно средствата действат върху всички пчели в семейството понеже самите пчели се опитват през целия период от 17 дни да изхвърлят тези вещества от кошера. Пчелите познават само два начина за да се освободят от чуждо тяло, което е попаднало в семейството. Те или го облицоват с восък, или прополис, или изхвърлят чуждото тяло навън от кошера, ако е голямо го балсамират с прополис. Всякакъв вид киселини нанасят големи вреди, не само на пчелите, а най-вече и на пилото. Веднъж, след като пилото е умряло, то се превръща във варовито пило и след една седмица става синкаво и виолетово оранжево и става разпространител на други инфекции. При опит, чрез вентилиране да изхвърлят изпаренията от киселините, пчелите претърпяват големи повреди, а даже загубват и живота си.

Много пчелари твърдят, че това не е така, но въпреки това си слагат маски и ръкавици, за да защитят себе си!!! От кого??? Нали киселините не са опасни!!!.

В Гугъл може да намерите много неща и нагледно да си обогатите познанията. В това няма нищо лошо. Важното е да четете и разберете правилно това, което е написано, а не накрая да си кажете – абе то може и така.

Най-костеливият въпрос си остава, независимо от това с какво средство искаме да третираме семействата срещу акарите, кога и за колко време трябва да извършиме тази процедура. Тука мненията са съвсем различни.

Когато лентите Апистан се употребяваха и при това с препоръка, ни се казваше, че е трябвало да ги държим в семейството 60 дни. Разбира се, това беше недомислено, понеже пчелите обвиваха както по-горе споменах всяко чуждо тяло с восък или прополис и след три седмици всякакво действие на флувалината, който е в състава на лентите от Апистан намалява до минимум.

В моята практика правех следните опити. След като съм изстъргвал с нож, както восъка, а така също и прополиса от лентите установих, че те възстановяват предишното си въздействие. Аз лично съм третирал семействата си през последните 10 години само с Apiguard или ApiLifeVar. Третирал съм и с Перицин. Перицинът се оказа много ефикасно средство понеже се употребява в края на месец октомври и с разтвора се поръсват само пчелите. Тъй като пчелите са много пъргави те се почистват взаимно от перициновия разтвор. След това третиране аз не отварям семействата чак до пролетния очистителен полет.

Както споменах за главното третиране трябва да се намерят 17 дни /нито повече и нито по-малко/ междинен прозорец, между две летни паши. ПРИ ТОВА НЕПРЕМЕННО трябва да се спази този период. Защо именно 17 денонощия??? Понеже пчелите запечатват килийките с ларвите между 8-ия и 9-ия ден и на 21-ия ден се излюпват и новите пчели, а с тях се излюпват и новите акари. Акарите са засегнати от действието на Апигарда още преди да влязат в килийката и още веднъж след излюпването на пчелите, както и останалите акари, които се намират в семейството са поразени.

При моите швейцарски условия извършвам всичко това между 25 юли – до към 15 август, за един интервал от 17 дни. След това оставям семействата за една седмица да почистят питите си и подредят пилото си и след 22 август ги подхранвам с необходимото за зимата количество храна. Тъй като в Швейцария има доста често манов или горски мед, ни се налага да подхранваме семействата със захарен сироп в съотношение – 1:1 по 22 до 24 литра на семейство. Това количество стига до края на месец април или даже и до началото на месец май следващата година.

При нашите условия, тук в Швейцария, пчелно семейство не се отваря никога през зимата. При по-топли дни пчеларите отиват само, за да хвърлят един поглед да не би да има нанесени вреди от външни фактори.

Една кратка равносметка:

Ако на 15 март в едно семейство има 50 акара, на 6 април те ще бъдат 100, на 28 април ще бъдат 200, а на 20 май – 400, на 11 юни – 800, около 10 юли ще бъдат 1600 акара и т. н. И ако на края на месец юли не започнете третирането на пчелите, семейството ви ще бъде загубено и каквото и да предприемете няма да можете да си спасите семействата. Тези дати са приблизителни. Една пчела се излюпва на 21-ия ден, но тъй като всяка пчела приготвя килийката, от която тя е излюпена за около два дни за следващото яйце, се получава известно разместване на интервалите. Това се дължи и на другите функции, които пчелите се налага да изпълняват. Таблицата е приблизителна. Разминаването с един, два дни е съвсем естествено. Освен това тук не се касае за една и съща килийка. Аз се стремя да покажа, че размножаването на акарите ще достигне опасната граница за едно семейство още към края на месец юли. Както знаем към края на месец август започват да се излюпват вече и зимните пчели, а те не трябва в никакъв случай да бъдат нападнати от акарите. Това е което лежи в основата на моя метод. Да натоварвам с работа само онези пчели, които са и без това на път да си отидат и да пестя енергийните запаси на зимните пчели понеже те са тези, които ще изнесат семейството до пролетната паша. Дължа да подчертая, че при пролетното събуждане една пчела е в състояние да отглежда 2 до 3 ларви, ако преди това не е изтощена през зимата от многото умувания на пчеларите. Ако някои пчелари, въпреки моите изказвания, решат да третират пчелните семейства с киселини, моля ви направете това третирване по същото време, защото освен акарите киселините унищожават милиарди микроорганизми, както и откритото пило. Всички тези микроорганизми, както и пилото са органични съединения и се превръщат в огнища за разпространяването на зарази. Когато третиранията се извършват през месец август имате на разположения десетки хиляди пчели, които прочистват от зараза и мръсни отпадъци и най-затънтените килийки. През есенните месеци тази дейност е чувствително ограничена. Това е главната причина за избухването на епидемии през месеците февруари и март.

Автор: Никола Беров – Швейцария    nberov@bluewin.ch

Източник: Пчеларски Вестник