дом ЗА ПЧЕЛИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОВЕЧЕ ПИЛО

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОВЕЧЕ ПИЛО

1724

След първото облитане на пчелите активността на семействата бързо се увеличава. Щом през входа на кошера започне да навлиза затоплен въздух и слънчева светлина, жизнената дейност на пчелите започва да се повишава. Положителна роля в това отношение оказва постъпването на пресен прашец и нектар. Усилва се инстинктът за размножаване и през този период той става главен и насочващ цялата дейност на семейството. На него започват да служат всички останали инстинкти. Инстинктът за размножаване определя поведението както на летящите пчели, така и на тези, които работят в кошера. Летящите пчели се стремят бързо да натрупат в гнездата повече прашец, който е абсолютно необходим при отглеждането на пилото. Нелетящите пчели усилено хранят майката, почистват и подготвят килийките за снасяне на яйца, хранят пилото и т.н.

По този начин семействата в раннопролетния период проявяват особена грижа за отглеждане на колкото се може повече пчели работнички, които не само ще заменят иззимувалите пчели, но ще отгледат голям брой нови пчели, които ще бъдат необходими за по-нататъшното развитие на пчелните семейства. Всичко това изисква осигуряване на определени условия и изразходване на много сили и енергия. За да има добър резултат, пчеларят трябва активно и навреме да подпомогне пчелните семейства през този период. Особено важно е да се създадат необходимите условия за бързо развитие на семействата независимо от състоянието на времето и пашата в природата.

Известно е, че в ранна пролет времето е доста променливо и често пъти хубавото и топло време се заменя със студено, ветровито и дъждовно. Това лишава пчелите от възможност да летят за нектар и прашец, а, от друга страна, изисква допълнително изразходване на храна и енергия за поддържане на необходимата висока температура в кошера. Основните мероприятия при такива условия се свеждат до облекчаване на пчелите при поддържане на необходимата им топлина и осигуряване на достатъчно хранителни запаси.

Топлината има важно значение за нормалното развитие на пчелните семейства, но това особено важи за раннопролетния период. Ето защо едно от основните мероприятия по това време е да се осигури добро затопляне на пчелните гнезда. Това се постига, като в кошерите се оставят само толкова пити, колкото пчелите покриват добре (при ЛР кошерите, ако се налага семействата може да се свият само на 1 корпус). Извадените излишни пити се прибират и се съхраняват в складово помещение, като се вземат необходимите мерки за за предпазването им от восъчния молец. Свободното пространство в кошера и горната възглавница се запълват със затоплящ материал. Над покривната дъска при многокорпусния кошер (ЛР) също трябва да се постави затоплящ материал (стиропор). Под горните възглавници се слагат няколко листа амбалажна хартия или вестници, но така, че да не се показват под капака. Те заедно с горната възглавница спират топлоизлъчването от кошера, а през лятото предпазват гнездото от прегряване. Всички пукнатини на кошера и дъното се запълват с маслен кит или с маджун за стъкла. Добре е кошерът отвън да се боядиса с блажна бяла (може да се използва и такава на водна основа), светлосиня или жълта боя. Входът на кошера се стеснява съобразно със силата на семейството, но не повече от 5-6 см. Целта е да не навлиза голямо количество студен въздух навътре в гнездото. При чувствително затопляне на времето и усилване на летежа на пчелите входовете отново се разширяват.

За отглеждане на повече пило в ранна пролет е необходимо в гнездото да има достатъчно мед и прашец. Пчелите бързо си набавят прашец, защото по това време цъфтят предимно прашецодайни растения. Отделеният от цъфтящите растения нектар е много малко. Ето защо, ако медът в кошера е под определения минимум (8-10 кг), ще се задържи развитието на семейството. В семейства с недостатъчни хранителни запаси трябва да се даде допълнително храна. Най-добре е, ако се дадат пити с мед от склада. При липса на такива пити се използва захарен сироп за попълване на запасите. В случай, че в гнездото има много мед, периодично се разпечатва част от него, главно в близост до пилото. По такъв начин се усилва храненето на пчелите и се освобождава място за отглеждане на повече пило.

Бижо Бижев

Източник: https://www.facebook.com/groups/105919296831395/