дом НОВИНИ Мед на стойност 406 млн. евро е внесен в ЕС през 2021...

Мед на стойност 406 млн. евро е внесен в ЕС през 2021 г.

1345
Снимка: pixabay.com

Вносът е по-висок от износа със 150 000 тона

През 2021 г. държавите — членки на ЕС са внесли 173 400 тона пчелен мед от държави извън ЕС на стойност 405,9 милиона евро. За разлика от това през 2021 г. само 25 500 тона са изнесени от държавите – членки на ЕС извън границите на съюза. Този износ е на стойност 146,6 млн., показва проучване по темата на Евростат.

В сравнение с 2016 г. вносът на мед от страни извън ЕС се е увеличил със 7 % в теглото, докато износът на ЕС за държави извън ЕС е намалял с 10 %.

Германия е най-големият вносител на мед

През 2021 г. в Германия бяха внесени 51 900 тона мед от държави извън ЕС (30 % от общия внос извън ЕС на мед). Това прави Германия най-големият вносител на мед от ЕС от държави извън ЕС, пред Полша (32 200 тона, 19 %), следван от Белгия (25 600 тона, 15 %), Испания (14 500 тона, 8 %)

Внесеният мед идва основно от Украйна

Вносът на мед от страни извън ЕС през 2021 г. идва предимно от Украйна (53 800 тона, или 31% от общия внос на мед извън ЕС), следван от Китай (48 000 тона, 28%), Мексико (15 500 тона, 9%), Аржентина (14 400 тона, 8%), и Бразилия (7 900 тона, 5%).

28% повече мед са добили БГ пчеларите през 2021 г.

Към 1 -ви октомври 2021 г. броят на пчелните семейства в България се равнява на 838.0 хил., което е с 2.9% по-малко от 2020 г. Независимо че пчелните семейства, от които е добиван мед през 2021 г., намаляват до 665.0 хил. броя (-2.2%), произведеният пчелен мед е 11 638 тона, което е с 28.4% повече спрямо 2020 г.

Средният добив от едно пчелно семейство се увеличава с 31.6% и достига до 17.5 кг. През наблюдаваната година е произведен 3.4 тона пчелен клей (прополис) и над 34 тона цветен прашец.

Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2021 година е 10 801 или със 7.1% по-малко спрямо година по-рано. С 9.3% намалява броят на
малките стопанствата, в които се отглеждат до 49 пчелни семейства. Стопанствата с 50 и повече пчелни семейства също намаляват с 5.0% за година.

Общо през 2021 г. са загинали над 81 хиляди пчелни семейства в България

За изследвания период са продадени 5 667 тона пчелен мед на преработвателните предприятия, директно са продадени 1 952 тона, на търговците на дребно – 277 тона, за промишлеността – 209 тона, а за собствена консумация са отделени 1 540 тона.

Източник: agrozona.bg