дом НОВИНИ МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ ИДВАТ ОТ АЗИЯ НЕ ОТ АФРИКА

МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ ИДВАТ ОТ АЗИЯ НЕ ОТ АФРИКА

185
Снимка: pixabay.com

Група учени от цял свят са проучили генома на 140 пчели от 14 различни популации и са констатирали изненадващо високо генетично разнообразие. Според тях Apismallifera – медоносната пчела, по всяка вероятност произлиза от Азия, а не от Африка. Изводите, до които са стигнали, са публикувани в списание NatureGenetics, а изследването се е провело с участието на изследователи от Норвегия, Япония, Йордания, Бразилия, Южна Африка, Турция и Испания.

Според проучването, пчелите произлизат от древен азиатски вид, който преди около 300 хиляди години се е разпростралнил изключително бързо в Европа и Африка. Тези резултати опровергават досегашните проучвания, според които медоносната пчела произлиза от Африка.

„Еволюционното дърво, което изградихме чрез проследяване на генома на пчелите, не води към африкански произход на медоносните пчели“, твърди Матю Уебстър в изявление за Американската асоциация за напредък на науката. Авторите напомнят, пчелата е от съществено значение за човечеството, тъй като една трета от храните (плодове, ядки, зеленчуци), които консумираме, са зависими от опрашването на пчелите.

Учените изследват еволюционната история на пчелите, за да открият как са се приспособявали към различна среда

Без съмнение, изчезването на цели колонии на това насекомо през последните години се превръща в основна грижа на учените. Пчелите са изправени пред заплахи като нови болести и климатични промени. За борбата с тези заплахи е важно да бъде разбрана еволюционната история на пчелите и как са се приспособявали към различните среди и условия по света, уточняват авторите.

Уебстър пояснява, че за разлика от домашните животни, отглеждани от човека, при пчелите се наблюдават по-високи нива на генетична вариация, вероятно защото чифтосването се извършва по естествен път. Според него резултатите на геномния анализ показват, че при тях не се наблюдава близкородствено сношение и съответно изчезването на колонии не е в следствие на този процес.

По време на ледниковата епоха популацията от пчели в Европа е намаляла силно

Уебстър също така твърди, че климатичните промени оказват огромно влияние на медоносните пчели и по време на ледниковите периоди тяхната популация силно е намаляла в Европа и чувствително се е увеличила на територията на Африка.

В проучването е участвала и Плар де ла Руа Тарин, професор в Университета в Мурсия, която предоставя проби от Иберийската пчела Apismallifera Iberiensis. „Открихме доказателства, че размерът на популацията е варирал в миналото, отразявайки колебанията в климата и че съвременните пчелни популации имат високо генетично разнообразие“, казва Пилар де ла Руа. Изследването предоставя адекватна основа за бъдещи проучвания на влиянията на патогенните бактерии и климатичните изменения върху пчелните популации.

Превод от испански: Георги Харизанов