дом ЗА ПЧЕЛИТЕ Любопитни случки из моята пчеларска практика! Как снася майката?

Любопитни случки из моята пчеларска практика! Как снася майката?

5852
Снимка: pixabay.com

Как снася майката?

Освен консолидиращ фактор, майката е и машина за снасяне на яйца. В първите дни на новия сезон (края на януари) тя снася до 10 яйца на денонощие, като до деня на лятното слънцестоене (22.06) достига до 2500 яйца, които тежат повече от самата нея. Добрата, качествена майка полага яйцата по точно определен ред – от центъра на питата към периферията, във формата на концентрични елипси. Ако погледнем една осеменена пита, ще видим в центъра запечатано пило, следва открито пило (личинки) и към периферията – яйца. Освен това, при добрата майка пилото е плътно, почти няма пропуснати килийки, а яйчицата са положени по едно на самото дъно на килийките.

Както се изразяваше един колега “Добрата майка бродира по питата като шевна машина” – точно и систематично. Това е теорията, потвърдена от практиката, в това число и от моята, докато тази пролет не се натъкнах на един странен, а може би и не наблюдаван досега в пчеларската практика феномен, който пропука, поне за мен, установените постулати.

За какво става дума?

По време на основния пролетен преглед – около 15.03, констатирах в едно от семействата следната картина:
Пчели – има.
Количество на пчелите – минимално (на две пити).
Има запечатано плътно и равно работническо пило – колкото човешка длан.
Ларви – няма.
Яйца – има, но… отложени по 5-6 на дъното на килийките, около запечатаното пило.

Първата мисъл, която ми дойде наум бе, че семейството е загубило майката и са се появили търтовки. Но нещо не пасваше. Яйцата бяха нормални по големина, а не дребни като снасяните от пчели търтовки. Освен това бяха разположени на дъното на килийките, а не встрани по стените. Нямаше и характерните за търтовъчното пило безразборно разхвърляни ,изпъкнали, запечатани килийки. На всичко отгоре видях и майката – едра и хубава. Какво става!? Истинска загадка!
Затворих кошера и продължих пролетния преглед на другите семейства. След няколко дни отново го отворих – да се уверя, че не съм сбъркал в предишното си наблюдение и да проверя дали има изменение в “статуквото”. Не бях сбъркал, картината беше същата. Но въпросът какво се случва с майката продължаваше да стои пред мен. Или ставаше дума за патология в състоянието на майката, която предизвикваше отклонения в обичайното й поведение, или имаше нещо друго! След дълги размисли реших, че отговорът се крие в “нещо друго”. Даже предположих какво е то. Придадох пита със запечатано пило и след десетина дни отново отворих кошера. Какво видях ли? Първо, пчелите бяха чувствително повече. Второ, имаше редовно снесени яйца (по едно в килийка), а на една от питите гордо се разхождаше майката, като от време на време се спираше и заничаше в някоя килийка. Явно търсеше полирани и подготвени за снасяне килийки, каквито вече имаше достатъчно.
Изводът от този случай е, че количеството и качеството на пчелите определя поведението на майката. Те са истинския диригент и господар на положението в пчелното семейство. Какво да се прави – демокрация!

Инженер Георги Русимов
село Мещица