дом НОВИНИ КЪДЕ И КАК ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЪСКАНИЯ

КЪДЕ И КАК ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЪСКАНИЯ

211
Снимка: pixabay.com

Земеделски стопани и пчелари вече могат да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), която може да се намери на страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), научи „Агрозона“.

След като влязат в пубикувания на интернет страницата на БАБХ линк към платформата epord.bfsa.bg, те ще могат да въведат данните си, като изберат една от три опции – фермер, пчелар или фермер, който отглежда пчели. За да се регистрира фермер, освен адрес на електронна поща, ще трябва да въведе и номер на сертификата си по чл. 83 от Закона за защита на растенията. Пчеларите пък ще трябва да въвеждат регистрационния номер на пчелина си.

Комбинирани данни ще въвеждат фермерите, които отглеждат пчели, се вижда на платформата. За да се удостовери регистрацията на фермерите, на телефонният номер, регистриран в БАБХ за въведеният сертификат, ще бъде изпратен CMC с код за верификация, а на въведеният e-mail фермерът ще получи линк за активация на профила. След успешна верификация, той ще може да се оторизирате в системата с e-mail и парола. Добавяне или редакция на въведеният сертификат по чл.83 може да бъде извършено от страницата за настройка на профила в системата, казват от БАБХ. Пчеларите пък за да удостоверят регистрацията на въведеният e-mail ще получат линк за активация на профила. След успешна верификация, ще може да се оторизирате в системата с e-mail и парола. Добавяне на още пчелини може да бъде извършено от страницата за настройка на профила в системата, коментират от БАБХ.

Пчеларите и фермерите имат срок до края на месеца да се регистрират в платформата, а уведомяването с текстово съобщение за пръсканията започва от март.

Възможността за уведомяване за пръскания в района на пчелили бе осигурена чрез промени в Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS координатите на пчелина. Това става лесно с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата. В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез Електронната платформа. В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00-18:00 часа, като по този начин ще се повиши ефективността на официалния контрол. Направена е промяна и в механизма за уведомяване от страна на пчеларите при установяване на подмор или признаци за отравяне на пчели.

Жалбата ще се подава до директора на ОД „Земеделие“ незабавно по телефона, не по-късно от първия ден след констатираната смъртност. Променен е и начинът на взимане на проби от пчели и растителност. Те ще се взимат от членове на комисията, която се сформира при постъпил сигнал за подмор. При наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, анализите на растителните проби ще се извършват за сметка на БАБХ.

Източник: agrozona.bg