дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КРАЖБИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

КРАЖБИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

129
Снимка: pixabay.com

Подценяването от пчеларите на ненормалните състояния в живота на пчелните семейства винаги е допринасяло, от една страна, до загуба на пчелни индивиди или на цели пчелни семейства, а от друга – до пренасянето чрез тях на заразни болести по пилото и пчелите.
Едно от най-често срещаните ненормални състояния сред пчелните семейства /гладуването, налитането, търтовачността и уродствата/ през периода след последната главна пчелна паша /месец август – октомври/, са кражбите при пчелите.
Те се демонстрират с опитите на пчелите от по-силните семейства да проникнат в други семейства, от същия или други пчелини и да ограбват медовите им запаси. Най-често на кражба са подложени осиротелите, слабите и болните семейства.
Кражбите възникват тогава, когато не се спазват основните правила за правилно пчелоотглеждане.
Те се предизвикват при: неумело и продължително преглеждане на пчелните семейства през безберитбено време; държане извън гнездото на открито на гнездови и магазинни пити, съдържащи и медови запаси; подхранване през деня; разливане на сироп върху или извън кошера; оставяне на хранилки, центрофуги и съдове за сироп, неизмити тенекии за мед и други на достъпни за пчелите места; недобре уплътнени дъна, възглавници и капаци; наличие на отвори и цепнатини по кошерите; оставени нестеснени входове.
Както споменахме преди това, обект на кражби от страна на старите пчели, които са по-тъмни /черни/, с блестящ цвят, са изоставените и болни пчелни семейства, които имат по-слаба защита на входовете. Крадците пчели се промъкват през тях или през цепнатините и дупките и изнасят медовите запаси.
С увеличаването на броя на пчелите, участващи в кражбата, привечер се наблюдава необичайно летене. Пред кошерите се виждат битки между охраняващите пчели и крадците с много агонизиращи и умрели пчели.
За кратко време ограбваното семейство не е в състояние да се защитава и кражбата завършва с изнасяне на всичките му медови запаси и убиване на майката.
Ако пчеларят навреме не забележи кражбата и не я спре, в нея започват да се увличат и пчели от други семейства. В такъв случай тя се превръща в нападение, при което могат да бъдат унищожени и много други пчелни семейства. Пчелите започват да нападат и минаващите покрай пчелина хора и животни.
Кражбата между пчелите води не само до отслабването или ликвидирането на отделни пчелни семейства. Чрез нея се разпространяват заразните болести по пилото и пчелите от едно семейство на друго и от пчелин на пчелин. Заедно с ограбените запаси се пренасят и причинителите на американския, европейския и другите гнилци, на нозематозата, паратифа и септицемията.
Ето защо значението й е много голямо за пчеларя не само от икономическа гледна точка, но и от епизоотологическа. Защото тя е една от основните причини за разпространението на заразните болести по пилото и пчелите.
За предпазването на пчелните семейства от кражби е необходимо да се извършат следните добри пчеларски практики:
– В пчелините да се отглеждат само силни и здрави пчелни семейства.
– След приключване на последната главна пчелна паша да се отсранят всички слаби, осиротели и бoлни пчелни семейства.
– Своевременно правилно да се подредят пчелните гнезда.
– Входовета на кошерите да се стеснят според силата на семействата /като 1 см, отговаря на 1 междурамие пчели/. Дъната на кошерите да се вдигнат и потегнат добре с клиновете.
– Подхранването и попълването на хранителните запаси през есента и пролетта трябва да се извършва привечер и внимателно.
– Прегледите да се провеждат само привечер.
– Да се работи винаги с преносимо сандъче и кофа с вода. Старателно да се измиват с навлажнена кърпа зацапаните с мед или сироп места на кошера, а падналите капки по земята да се засипват с пръст.
– Помещенията за центрофугиране и съхраняване на питите да са с добре уплътнени, врати и прозорци. Последните да са замрежени.
– Всички кошери да се ремонтират така, че по тях да няма дупки и цепнатини.
Мерките за прекъсване и ликвидиране на възникналата кражба са много трудни и несигурни:
– Веднага да се стесни входът на кошера, колкото да може да минава само една пчела.
– Прилетната дъска и лицевата стена над нея да се намажат с нафта, газ , карбол и др.
– На прилетната дъска се поставя рехав сноп от трева, слама или сено и се напръсква с вода.
– Може да се постави на входа приспособлението „тунелче“, което трябва, да бъде по-дълго. Целият вход около него се замазва с глина. Тунелчето може да се направи и от слъчогледово стебло. То се разцепва, на две и сърцевината се отстранява.
– Налагане на тензухена престилка /тези, които се използват за предпазване на пчелните семейства от химическа токсикоза/.
– При по-силна кражба нападнатото семейство може да се:
внесе в хладно помещение за 2-3 дни /осигурява му се храна, вода и вентилация/.
– Когато има опасност от масова кражба и риск от нападение, ако има възможност, семействата се изнасят в друга местност, където има подходяща паша.

Д-р Наско КИРИЛОВ, двм

Източник: Пчеларски Вестник