дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КРАЖБА И НАПАДЕНИЕ ПРИ ПЧЕЛИТЕ!

КРАЖБА И НАПАДЕНИЕ ПРИ ПЧЕЛИТЕ!

683
Снимка: pixabay.com

Кражба между пчелите се проявява особено по време на извършваните прегледи и в случаите, когато преглежданият кошер се държи дълго време отворен и пчелите от него не са в състояние да се организират да го защитават от пчелите на другите пчелни семейства. В отворения кошер кацат пчели от други пчелни семейства, насмукват се с мед и го отнасят в своя кошер. Там те увличат и другите пчели, които идват и започва масовата кражба в отворения кошер. Възбудените пчели се стремят да навлязат в отворения кошер както отгоре, така и през входа му. Постепенно пчелите нападат и съседни кошери, като се опитват да навлизат през входа, пред който започва бой с охраняващите го пчели. Нападението се разпространява и върху останалите кошери и обхваща целия пчелин. Пчелите силно са възбудени и при приближаването на пчеларя силно жилят.

Кражбата между пчелите се спира трудно. Ето защо по-лесно е да се вземат мерки пчелните семейства да не започва, като се внимава в безберитбените периоди да не се отварят за дълго кошерите. При прегледа не трябва да се оставят открити мед или медени пити, които да стимулират кражбата. Извадените от кошера медени пити бързо се поставят и затварят в преносимото сандъче, за да нямат достъп до тях чуждите пчели. При завършването на прегледа питите могат бързо да се върнат отново в кошера.

За спирането на кражбата между пчелите се практикува незабавно стесняване на прелката с цел да се помогне на пчелите от пчелното семейство да организират защитата си. Следва намазването с газ или нафта на прелката на нападнатото семейство. Грабещите пчели поемат миризмата и биват прогонвани от семействата, в които носят меда от кражбата. В по-тежки случаи ограбваните пчелни семейства се затварят и се внасят в прохладно мазе. От там се изнасят на следващия ден, като първоначално прелката се отваря малко и ако липсва нова кражба постепенно отворът се увеличава.

Кражбите възникват тогава, когато не се спазват основните правила за правилно пчелоотглеждане.

Те се предизвикват при: неумело и продължително преглеждане на пчелните семейства през безберитбено време; държане извън гнездото на открито на гнездови и магазинни пити, съдържащи и медови запаси; подхранване през деня; разливане на сироп върху или извън кошера; оставяне на хранилки, центрофуги и съдове за сироп, неизмити тенекии за мед и други на достъпни за пчелите места; недобре уплътнени дъна, възглавници и капаци; наличие на отвори и цепнатини по кошерите; оставени нестеснени входове.

Както споменахме преди това, обект на кражби от страна на старите пчели, които са по-тъмни /черни/, с блестящ цвят, са изоставените и болни пчелни семейства, които имат по-слаба защита на входовете. Крадците пчели се промъкват през тях или през цепнатините и дупките и изнасят медовите запаси.

С увеличаването на броя на пчелите, участващи в кражбата, привечер се наблюдава необичайно летене. Пред кошерите се виждат битки между охраняващите пчели и крадците с много агонизиращи и умрели пчели.

За кратко време ограбваното семейство не е в състояние да се защитава и кражбата завършва с изнасяне на всичките му медови запаси и убиване на майката.
Ако пчеларят навреме не забележи кражбата и не я спре, в нея започват да се увличат и пчели от други семейства. В такъв случай тя се превръща в нападение, при което могат да бъдат унищожени и много други пчелни семейства. Пчелите започват да нападат и минаващите покрай пчелина хора и животни.

Кражбата между пчелите води не само до отслабването или ликвидирането на отделни пчелни семейства. Чрез нея се разпространяват заразните болести по пилото и пчелите от едно семейство на друго и от пчелин на пчелин. Заедно с ограбените запаси се пренасят и причинителите на американския, европейския и другите гнилци, на нозематозата, паратифа и септицемията.

Ето защо значението й е много голямо за пчеларя не само от икономическа гледна точка, но и от епизоотологическа. Защото тя е една от основните причини за разпространението на заразните болести по пилото и пчелите.

За предпазването на пчелните семейства от кражби е необходимо да се извършат следните добри пчеларски практики:

– В пчелините да се отглеждат само силни и здрави пчелни семейства.
– След приключване на последната главна пчелна паша да се отсранят всички слаби, осиротели и бoлни пчелни семейства.
– Своевременно правилно да се подредят пчелните гнезда.
– Входовете на кошерите да се стеснят според силата на семействата /като 1 см, отговаря на 1 междурамие пчели/. Дъната на кошерите да се вдигнат и потегнат добре с клиновете.
– Подхранването и попълването на хранителните запаси през есента и пролетта трябва да се извършва привечер и внимателно.
– Прегледите да се провеждат само привечер.
– Да се работи винаги с преносимо сандъче и кофа с вода. Старателно да се измиват с навлажнена кърпа зацапаните с мед или сироп места на кошера, а падналите капки по земята да се засипват с пръст.
– Помещенията за центрофугиране и съхраняване на питите да са с добре уплътнени, врати и прозорци. Последните да са замрежени.
– Всички кошери да се ремонтират така, че по тях да няма дупки и цепнатини.
Мерките за прекъсване и ликвидиране на възникналата кражба са много трудни и несигурни:
– Веднага да се стесни входът на кошера, колкото да може да минава само една пчела.
– Прилетната дъска и лицевата стена над нея да се намажат с нафта, газ , карбол и др.
– На прилетната дъска се поставя рехав сноп от трева, слама или сено и се напръсква с вода.
– Може да се постави на входа приспособлението „тунелче“, което трябва, да бъде по-дълго. Целият вход около него се замазва с глина. Тунелчето може да се направи и от слъчогледово стебло. То се разцепва, на две и сърцевината се отстранява.
– Налагане на тензухена престилка /тези, които се използват за предпазване на пчелните семейства от химическа токсикоза/.
– При по-силна кражба нападнатото семейство може да се:
внесе в хладно помещение за 2-3 дни /осигурява му се храна, вода и вентилация/.
– Когато има опасност от масова кражба и риск от нападение, ако има възможност, семействата се изнасят в друга местност, където има подходяща паша.

Източник: Пчеларство BG