дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КОГА ПЧЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ТЪРТЕИТЕ

КОГА ПЧЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ТЪРТЕИТЕ

278
Снимка: pixabay.com

Търтеят се отличава от другите пчелни индивиди по сравнително дебелото си тяло, по-големи криле, кръгла глава и много добре развити сложни очи. Дължината на тялото му е 15 – 17 мм, а средното му тегло е 200 мг. Той не притежава жило и хоботчето му е два пъти по-късо от това на пчелата работничка. Броят им в едно пчелно семейство е от 500 до 700.

Търтеите са мъжки индивиди. Те се раждат от неоплодени яйца. Следователно са продължители на рода.

Половата зрелост при търтеите настъпва 2 седмици след излизането им от килийните. Те са надарени с отлично зрение, превъзходна сила и аеродинамични възможности, което им помага бързо и леко да намират пчелната майка във въздуха. Много добре възприемат особената миризма, излъчвана от майката при брачен полет.

При полетите търтеите предпочитат да излитат сами, без съпровождане от пчелите, в средата на деня, а при хубаво време и във вечерните часове. За разлика от мелодичния звук на пчелния полет, звукът на летящия търтей е басов. Той тежко каца на прилетната дъска. Само за един полет търтеят изразходва целия си запас от медовото стомахче /30 мг/. За един ден извършва от 3 до 5 полета. Следователно един търтей само за извършените от него полети през деня изразходва до 150 мг храна. А средно за един месец търтеите от едно пчелно семейство, когато са над 2000, консумират 9 кг мед.

С настъпването на пролетта и появата на инстинкта за размножаване в пчелните семейства, започват да се излюпват търтеи. Пчелите работнички ги хранят, независимо от факта, че търтеите могат да вземат сами храна. Продължителността на живата им е средно от 55 до 60 дни, т.е. те са временни членове на пчелните семейства.

След свършване на последната, главна, пчелна паша и постепенното затихване и изчезване на инстинкта за размножаване спира отглеждането на търтеите. Пчелите започват да изтикват търтеите върху по-празните, пити. Изолират ги по стените и дъната на кошерите далече от хранителните запаси. Накрая омаломощени от глад търтеите се извличат от пчелите работнички навън от кошера. Там те умират от глад или стават жертва на неприятели. Това се наблюдава в края на лятото и началото на есента, когато се решава главната задача – подготовката на пчелните семейства за зимата. Тогава в тях няма търтеи.

Много рядко могат да се запазят търтеите, но това се случва тогава, когато има някакви проблеми, свързани с неблагополучия при пчелната майка.

Снимка: en.wikipedia.org       Източник: Пчеларски Вестник       Автор: Д-р Наско Кирилов двм