дом СЪВЕТИ КОГА И КАК СЕ ТРЕТИРА СРЕЩУ ВАРОАТОЗА?

КОГА И КАК СЕ ТРЕТИРА СРЕЩУ ВАРОАТОЗА?

23332

Днес в нашата страна хиляди хора отглеждат пчели. Пчеларството по нашите земи е било добре развито още от древни времена, което доказва, че природните ни условия са добри. Пчеларството се развива още по-добре след покръстването на българите от княз Борис I (865 г.), с оглед снабдяването на църквата с восък за свещи и пчелен мед за „пречистване”.

Нашата страна е богата на билки и ценни медоносни растения, които се нуждаят от пчелите за опрашване и дават добра пчелна продукция. Имаме идеални условия за пчеларстване.

С риск да се повторя, ще кажа, че част от българските пчелари все още не са запознати с много неща от биологията на пчелите.

Пчеларите работят по различни начини с пчелите. Трябва да се изоставят някои от старите методи на работа. Да знаеш е едно, но да знаеш, за да можеш да си в крак с науката е съвсем друго.

Закупуването и четенето на книги не е странен и ненужен разкош. То е присъщ начин на културния и образован човек, а пчеларите се причисляват към интелигентната част на обществото.

Натрупването на знания в областта на биологията на пчелите, е от съществено значение за успешно им развитие, независимо, че пчеларската наука все още не е изяснила много от важните моменти от дейността и взаимоотношенията в пчелното семейство. Мислещият човек (Homo Sapiens), се изживява като „всемогъщ и всезнаещ”, което е една от големите беди. За съжаление все още много пчелари не знаят кои пчеларски вестници се издават в България, което говори за ниска специфична култура.

Начините на пчеларстване отпреди 60-70 години и използваните днес са различни. Наученото от старите пчелари е пагубно и не е меродавно за съвременното пчеларстване. Много важен аргумент е, че днес имаме и заболяването вароатоза, което коренно промени начина на пчеларстване. То е най-важното за пчелите не само като икономически, но и здравен въпрос.

На пчеларско събрание млад пчелар ми се оплака, че в края на годината са му умрели 26 семейства. Третирал ги е срещу вароатоза през септември? Защо, според кои правилници?!

Аз като пчелар съм достигал до 25 семейства.

Голямата грешка при някои пчелари е, че не се съобразяват с естеството на лекарствените препарати за борба с вароатозата и ги избират само по цената, без да се интересуват от действието им. Едните, тези които съдържат пиретроиди имат по-продължителен период на действие (35-40 дни), другите са ароматни (репеленти-отпъждащи) и имат по-къс и слаб период и кои и кога да бъдат използвани, това са много важни моменти. Пиретроидните препарати убиват кърлежите, а другите само ги изгонват. Когато се третират пчелите трябва всички пчелари в района да го правят в едно и също време. Така е според Наредба 30 за борба с вароатозата, за да овладеем заболяването.

Въпреки, че многократно е писано за вароатозата, все още има много пчелари, които не знаят основните правила при третиране срещу нея.

Много пчелари критикуват пчеларската наука, че не е селекционирала цейлонска пчела, която да не се заразява с кърлежа, а не се замислят, че повечето не третират своевременно, когато е най-подходящият момент, което е реално и лесно постижимо. Още повече, че пчелите съществуват от над 160 млн. години, т.е. много стари и са с трудна аклиматизация и изменчивост. Това е много важен момент!

Много пчелари все още третират през септември, без да се съобразяват, че това са есенните пчели, които ще зимуват. Те трябва да са жизнени, а това зависи дали върху тях през ларвения период са се развивали кърлежите на вароатозата.

Не трябва да се забравя, че борбата с паразитните болести има няколко важни момента:

1) Кога и къде паразитите се размножават в пчелното семейство?

2) Кога паразитите нанасят най-осезаема вреда на семействата?

3) Кога е най-целесъобразно да се извършва обезпаразитяване, за да се предпазят пчелите от вредните последици на кърлежите?

1) Кърлежът на вароатозата се размножава 85-90% в търтеевото пило и за развитието си смучат от хемолимфата на търтеевата ларва и по този начин тя остава с по-малко тегло и жизненост. Това е вреда, но с не много голямо значение за пчелното семейство, поради факта, че не всеки търтей участва в оплождане на майка.

2) Кога е най-целесъобразно да се третират семействата с оглед паразитите да не вредят най-много на пчелите? Това е времето когато пчелите изгонват търтеите, края на юли и началото на август. Защо?

Защото когато няма търтееви ларви в семействата, кърлежът напада ларвите на пчелите работнички. Всяка пчелна ларва отгледала върху себе си кърлеж се излюпва с 20-40% по-малко живо тегло. През месец август се отглеждат и излюпват зимните пчели. Те са с 26-32% по-едри и с по-ниско водно съдържание, т.е. те са готови за зимни пчели и живеят 3-5 месеца. Ларвите, върху които са се развивали кърлежи, не могат да живеят повече от 28 дни. Значи за пчелите кърлежът е най-вреден именно през месец август, когато се отглеждат зимните пчели. Тогава се формира белтъчно мастното тяло в организма им, което е отговорно за тяхната зимна устойчивост.

3) Затова най-целесъобразно е третирането срещу кърлежа да се извършва в този момент, когато ларвите се формират като зимни пчели с достатъчно много зимни запаси в тях и с най-голяма продължителност на живот.

Когато е пропуснат този период пчелите се раждат с 20-40% по-малко тегло в зависимост от това колко кърлежа са отгледали върху себе си през ларвения си период. Това са неподготвени за зимата пчели. Това е много важен момент. Защото опаразитените през ларвения период пчели живеят не повече от 28 дни и умират в началото на януари.

Винаги ще повтарям, че третирането срещу вароатоза трябва да става веднага след изгонването на търтеите от семействата, а това е около края на месец юли, защото излизайки с последните търтеи, кърлежите не намират търтееви ларви и навлизат и поразяват пилото на пчелите работнички, а над 88% от тях ще презимуват и живеят до пролетта, а това са над 5-6 месеца. Над 80% от кърлежите се намират в търтеевото пило.

Зимуващите пчели поставят началото на силните пчелни семейства през пролетта. Това е стремежа и желанието на всеки пчелар, но всеки трябва да се научи добре да разсъждава и действа.

Кърлежът е с тегло 0.3 мг, докато пчелата е 90-115 мг. Това е сравнително голям паразит, за съотношението му спрямо ларвата и пчелата. Два кърлежа върху една пчела се равняват на 1 кг въшки върху 70 кг човек! Въпросът е, не само да бъде ликвидиран кърлежа от пчелата и ларвата, а кога?

Третирането срещу кърлежа трабва да става само с препарати, които убиват кърлежа, а не репеленти, които го изгонват!

Всеки пчелар трябва да се стреми да има колкото се може по-малко кърлежи в пчелните си семейства!

Който е проумял някои от тези неща, се е доближил до естествените потребности на пчелите и може да разчита на успех в борба с вароатозата.

Доц. д-р Боян Първулов