дом СЪВЕТИ Кога и как да извършим есенното подбудително подхранване

Кога и как да извършим есенното подбудително подхранване

2034
Снимка: pixabay.com

Главното, към което трябва да се стремим е да не допуснем след прекратяването на пчелната паша и центрофугирането на меда пчелните семейства да спрат своето развитие и да изпаднат в бездействие и летаргия. Не бива да се заблуждаваме от това, че след снемането на магазините или корпусите семействата са с много на брой пчели, тъй като повечето от тези пчели са стари и изтощени физиологически. Тези пчели ще загинат през зимата, а само младите и излюпените през август, септември и октомври пчели ще презимуват успешно.

Затова основната задача след медосбора е да се вземат мерки за усилено есенно развитие на семействата, така че те да имат пило на поне 6-7 пити. За целта семействата трябва да са с млади и качествени майки, да имат свободни площи за снасяне по питите, достатъчно храна, както и да се използва подкрепителна паша. Тъй като последното не винаги е възможно в районите, в които липсва паша се налага да се извърши есенно подбудително подхранване. Целта на това подхранване е да се имитира слаб принос на нектар. При преработката на дадената храна пчелите – кърмачки хранят пчелната майка по-интензивно и тя снася по-усилено.

Подхранването трябва да започне непосредствено след като е намалял приноса на нектар. Този момент обикновено се определя трудно тъй като зависи от наличието на медоносна растителност, валежите, температурата и др. Но трябва да се знае, че колкото по – рано след главната паша започне подхранването, толкова ефекта е по-добър, тъй като ако майката вече е намалила темпа на яйцеснасяне то при подбудителното подхранване тя ще задържи снасянето си на това ниво без да го увеличи. Тоест подбудителното подхранване поддържа яйцеснасянето на сравнително добро равнище, но не го покачва. За нашата страна обикновено семействата се подхранват подбудително от средата на август до средата на септември.

При подбудителното подхранване е най-добре да се дават маломедени пити, които се разпечатват предварително и се поставят в края на гнездото или зад преградната дъска. Ако не разполагаме с пити подхранването се прави със захарен сироп в съотношение 1 част захар към 2 части вода или 2 части захар : 3 части вода. Сиропът се дава по 200-З00 г на семейство ежедневно или през ден. Може и да се дава през 5-6 дни по 0,7-0,8 л на семейство. Подхранването се прави или много рано сутрин или привечер, когато няма летеж на пчелите поради голямата опасност от предизвикване на пчелна кражба. Храната се дава внимателно без да се разлива или накапва по кошерите или по земята, особено когато подхранването се прави с разпечатан мед. Подбудителното подхранване се прави в продължение на 20-30 дни и не бива да продължава до късно през есента, а трябва да приключи 30-35 дни преди последното облитане на пчелите.

В заключение е необходимо да се знае, че есенното подбудително подхранване дава добър ефект само при следните условия:
1. В кошера трябва да има достатъчни запаси мед – не по -малко от 8-10 кг.
2. В кошера също така трябва да има минимум 2-3 пити с цветен прашец. В случаите, когато не се разполага с достатъчно прашец в сиропа се добавят мляко, извара, хлебна или бирена мая, пресни кокоши яйца и др. белтъчни заместители.
3. Семействата да са с млади и високопродуктивни майки, да разполагат с празни пити за снасяне и др. т.е. да са налице всички условия за есенно развитие на семейството.

Източник: Пчеларски Вестник      Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ – ИЖН – Костинброд, секция „Специални отрасли“