дом СЪВЕТИ КОГА ДА НАПРАВИМ ПЪРВОТО ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ

КОГА ДА НАПРАВИМ ПЪРВОТО ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ

1445
Снимка: pixabay.com

Кога се прави първото пролетно подхранване? За да се постъпи правилно, трябва да се съобразите с показателите за опрeделянето на срока за пролетното подбудително подхранване, съветва проф. д-р Георги Цанков.

Първо следва да се определи времето за началото на главната паша около пчелина. В зависимост от надморската височина и климатичните условия за всяка година този срок е различен. На базата на своя опит и наблюденията от други години пчеларят следва да определи този срок. След това се извършват следните изчисления!

За излюпването на една генерация от пчели работнички е необходимо 21 ден. След като се излюпят пчелите работнички, веднага не започва събиране на нектар и цветен прашец. Известно е, че до шестия ден след излюпването си младите пчели работят в кошера по почистването на килийките.

Те са чистачки. лед тази възраст се развиват и укрепват техните слюнчени жлези и те започват да произвеждат пчелно млечице. Те стават кърмачки до 12-ия ден от излюпването си. След това се развиват техните восъчни жлези и стават строителки на восъчните пити.

Това продължава до 18-20 ден от излюпването им. Едва след тази възраст те са в състояние да излизат и да стават събирачки. От времето, когато те са били яйце, са минали вече 40 дни.

Освен това през пролетта, както е известно, зимните пчели, които са били 20-30, а в някои случаи и до 40 хиляди, умират и те се заменят с нови вече летни пчели. Майката по това време може да снася до 2000 яйца на денонощие.

Не забравяйте, че за да се подменят зимните пчели с летни са необходими също още около 20 дни.

Така че изчисленията показват, че за да се получат по време на главната паша пчелни семейства с численост около 80 хиляди пчели, голямата част от които да са събирачки и да могат да оползотворят отделящия се нектар и цветен прашец са необходими около  50-60 дни.

Това показва, че подхранването за стимулирането на майката следва да започне около 2 месеца преди главната паша. Ако акацията, която най-често е първата, а в някой случай и единствената, която осигурява главната паша започва да цъфти около пчелина около 5-10 май, то подхранването на пчелите за стимулиране на майката следва да започне около 5-10 март.

Използването на тези разчети в голяма степен помагат на пчеларя да започне своевременно и да извърши добре пролетното развитие на пчелните си семейства, напомня проф. Цанков.

Източник: Пчеларски вестник