дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КАЧЕСТВО НА ВОСЪЧНИТЕ ОСНОВИ

КАЧЕСТВО НА ВОСЪЧНИТЕ ОСНОВИ

95
Снимка: pixabay.com

Восъчната основа представлява восъчен лист с отпечатани на него дъна на килийките на пчелите. При използване на восъчните основи, поставени в рамка, пчелите много бързо ги изграждат при наличие на необходимите за това условия. Освен това за добър градеж е необходимо да са направени от качествен восък. Те трябва да имат достатъчна твърдост и пластичност, а дъната на гравираните килийки да са със съответстващите размери. Важни са прозрачността и дебелината на основите. Всичко това може и трябва да се контролира, за да имаме нужната гаранция, че пчелите ще „приемат“ восъчните основи и ще ги изградят правилно.

При лабораторни условия механичната якост (твърдост) на основата се определя със специален уред. В практиката се използват други начини. Един от тях е следния: изрязват се ивици от восъчния лист с широчина 5 см. и различна дължина. Провисват се на конци и се следи коя от тях със съответна дължина ще се скъса. При скъсване на ивицата с дължина над 50 см. качеството на восъчната основа се смята за отлично, при 40-45 см. – добро, при 30-40 см. основата е лоша и може да се използва само за изграждане на магазинни пити, но не и на плодникови. Когато ивици под 30 см. се скъсат от собствената си тежест трябва да се бракуват. Съществува и друг ориентировъчен начин: при стайна температура около 20°С, восъчната основа се слага на страничната част на дланта върху показалеца на ръката, напречно на нея и се държи 1-2 минути. Основа с добро качество се прегъва много малко и запазва формата си. Ако листът се прегъне силно и провисне, то такава основа е с лошо качество.

Размерът на килийките се измерва с обикновена линийка между две успоредни страни на шестоъгълника. При това често се срещат килийки, удължени по направление дължината на листа. Затова за по-голяма точност се измерват поне десет килийки в три направления. Восъчна основа с добро качество трябва да има размер на килийките от 5,3 до 5,45 мм., а такава с размери повече от 5,6 мм. трябва да се бракува.
Прозрачността на основата се определя срещу светлината, когато просветляването е мътно и просветлява лошо означава, че тя е направена от восък, който съдържа емулгирана вода. Такава основа ще бъде чуплива и недостатъчно твърда.
Дебелината на восъчната основа се определя по броя на стандартните листове (410 х 260 мм), които се съдържат (получават) от 1 кг восък. Най-добри са тези основи, при които от 1 кг восък се получават от 12 до 14 листа. При 15-16 листа се смята, че дебелината е все още удовлетворяваща. При по-голям брой восъчните основи са тънки и не са пригодни за гнездови пити.

Източник: Пчеларски Вестник