дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

149
Снимка: pixabay.com

Болестите по пчелите и пилото се разпространяват:

– в района от пчелите: посредством заразени роеве, кражби от болни и отслабнали семейства, посещения на занемарени кошери, пити, заразен мед и др.;
от пчеларя: чрез търговия със заразени семейства, майки, пчели ,инвентар, кошери, подвижно пчеларство.

– в пчелина от пчелите: при кражби, налитания, блуждаене, и др; от търтеите при навлизане в чужди семейства;
от пчеларя: при присъединяване на здраво с болно семейство, при подсилване с пчели и пило, подхранване със заразена храна, работа със замърсени ръце, дрехи и инструменти и др.

– в кошера от пчелите: при почистване на килийките, хранене на ларвите, пряк контакт помежду им, при хранене на майката.
Заразните болести по пчелите и пилото биват: вирусни, бактериални, микотични (плесени) и паразитни.

Вирусни болести по пчелите и пилото

Вирусните болести не представляват особено голям проблем за пчеларството, но тяхното познаване и профилактика е добре да се знаят от пчеларите. В последните години с усъвършенстване на изследователските методи в световен мащаб се разкриват все повече вируси по пчелите. Досега са установени и класифицирани 17 патогенни вируса по пчелите. Това са: вирусите на острия и на хроничния паралич, филаментовирозата, мехурчестия гнилец и др.

Острият вирусен паралич (ОВП) е болест на какавидите и младите пчели работнички. Настъпва внезапно по време на пролетното развитие на пчелните семейства. Пред кошера се наблюдават много умрели пчели. Вароатозата спомага за разпространяване и утежняване на заболяването. При утежнена инвазия от вароатоза и вируса на острия вирусен паралич се наблюдава висока смъртност – дори и на цели семейства. Болните пчели не могат да летят, изпълзяват пред кошера, падат на земята, пълзят, изкачват се по тревата, събират се на купчинки и др.
Специфично средство за лечение няма. Извършва се третиране срещу вароатоза и се подменя майката.

Хроничен вирусен паралич (ХВП) е заразна болест на пчелите работнички. Появява се обикновено през лятото и има характерен вид. Пчелите са с опадали власинки, поради стремежа на здравите пчели да ги отстранят от кошера и изглеждат черни, като мравки, поради което се нарича още „черна“ болест. За развитието на болестта има отношение намаленото количество на прашец в гнездото.
За профилактика на заболяването трябва да се подсигури достатъчно прашец на пчелите, кошерите да се защитят от пряка слънчева светлина, да се отвори широко прелката и осигури добра вентилация. Добре действа подмяната на майката или подхранване с 1:1000 с меден сулфат.

Филаментовирозата е болест на възрастните пчели предизвикано от вирус. В България заболяването все още не е установено, но в Европа се среща в някои страни. Заболяването се проявява по време на зимуването. Заболелите семейства постепенно отслабват. По време на боледуването често умира и майката. Понякога болестта протича едновременно с нозематозата. Мерки за борба не са известни. Прави се профилактика на нозематозата и в пчелина се държат само силни пчелни семейства.

Мехурчест гнилец е болест на запечатаното пило, причинявано от вирус. Боледуват обикновено слабите семейства. Болестта се разпознава по хлътналите и прокъсани капачета на запечатаните килийки. При бъркане с клечка от тях се изважда мехурче изпълнено с течност – оттам идва и наименованието й.
Силно засегнатите пити с пило се претопяват. Кошерите и инвентарът се дезинфекцират с 4 % разтвор на формалин и се води борба с вароатозата. Гнездата се стесняват, затоплят и се подменя майката.

Източник: Пчеларски Вестник         Доц. д-р Боян ПЪРВУЛОВ