дом НОВИНИ КАК ПЧЕЛИТЕ УБИВАТ СТЪРШЕЛИТЕ ВЪВ КОШЕРА

КАК ПЧЕЛИТЕ УБИВАТ СТЪРШЕЛИТЕ ВЪВ КОШЕРА

193
Снимка: pixabay.com
Снимка: pixabay.com

Стършелът е пет пъти по-голям от пчелата, седем пъти по-бърз и десет пъти по-силен от нея. Челюстите му са като клещи-резачки. Той ловува пчели обикновено пред прелката на кошера. Улавя ги в полет и тръгва към леговището си като ги разфасова още във въздуха. След като се нахрани се връща за нова плячка. Може да изяде до двайсет пчели на ден. Изглежда, че добрите пчелички, нямат никакъв шанс срещу тази акула на насекомите, но.. това не е съвсем така.

За около ден-два, пчелите се „усещат“, че нещо нередно се случва във въздушното пространство пред кошера им. Голям брой работнички влизат във режим „войн-пазач“, за разлика от мравките при които всеки отделен индивид извършва само една строго специализирана дейност, то при пчелната колония всяка пчела може да извършва всичко, което е необходимо в този момент на семейството.

Когато много работнички влязат в боен режим, те излизат и се скупчват на прелката, като почти прекратяват полетите извън кошера. Така примамват стършела да кацне на прелката, и той рано или късно го прави защото е свикнал на лесна плячка на това място, и кацне ли – това е краят му. За секунди отгоре му се скупчват десетки пчели-войни, който образуват плътна топка около него. И понеже знаят, че жилата им не могат да пробият дебелата хитинова обвивка на стършела, те го убиват по много интересен начин. Стягат живото кълбо около него, а мощните им гръдни мускули започват да извършват много интензивни движения, тази активност на мускулите на пчелите повишава температурта вътре в живото кълбо. Пчелите буквално изпичат стършела вътре в живото кълбо.

След няколко минути, когато той спре да се съпротивлява, те разпускат кълбото. Обикновено, пчелите който са били в ядрото на това живо огнено кълбо също са мъртви, изгорели са в собствения си огън за да живеят сестрити им спокойно.

*на снимката: кълбо от пчели около стършел (много рядка фотография)
снимка: Инго Арнт (Германия), за Нешънъл Джиографик

Източник: Медана Медана