дом СЪВЕТИ КАК ДА СЕ УДЪЛЖИ ЯЙЦЕСНАСЯНЕТО НА МАЙКАТА СЛЕД ПОСЛЕДНАТА ГЛАВНА ПАША

КАК ДА СЕ УДЪЛЖИ ЯЙЦЕСНАСЯНЕТО НА МАЙКАТА СЛЕД ПОСЛЕДНАТА ГЛАВНА ПАША

290
Снимка: pixabay.com

Много автори /Бижев, Митев, Радоев, Ненчев и др./ твърдят, а и многогодишният опит на пчеларите доказва, че пчеларската година започва в края на лятото – началото на есента. И наистина от подготовката на пчелите за зимата зависят всички дейности и резултати през бъдещия сезон.

Основните задачи на пчеларската практика непосредствено след последната главна пчелна паша са:

– да не се допусне намаляване или спиране на яйценосната дейност на пчелната майка;
– да се създадат благоприятни условия за отглеждане на повече млади пчели;
– да се осигурят качествени и достатъчни по количество хранителни запаси в пчелните семейства за зимно-пролетния период.
За постигането им е необходимо:
– Сваляне на магазините и стесняване входовете на кошерите;
– Извършване на основен есенен преглед. Преценяват се пчелните семейства по: сила; качества на майките; количество на меда и прашеца; здравословно състояние на пилото и пчелите; брой и качество на плодниковите пити; възрастов състав на пчелите;
– Осигуряване на качествени хранителни запаси в пчелното гнездо /8-15 кг/. Това става като се поставят пити с мед от помощните семейства или с концентриран захарен сироп /2:1/ в големи количества за кратко време. Да се осигурят по 1,5 кг хранителни запаси на 1 междурамие пчели.
– Създаване на условия за удължаване на яйценосната дейност на майката и увеличаване броя на младите пчели. За целта /ако е необходимо/ се подменят старите майки с високопродуктивни. Подрежда се гнездото, като в средата се поставят само светлокафяви пити, наполовина със свободни, правилно изградени килийки, а над тях 6-7 см венец от мед. Светлите, в които не е излюпвано пило, тъмнокафявите, и черните се поставят в края. Пчелното семейство се стеснява.
– Подбудително подхранване, /август-септември/ за увеличаване и удължаване яйцеснасянето на майката. То се извършва със захарен сироп /1:1/ когато няма нектарен принос. Пчелите се подхранват ежедневно /или през ден/ привечер, по 200-300 г на семейство, в продължение на 30-40 дни. Може да се дава и през 5-6 дни в количество по 0,8- 1,0, кг.
– Подсилване на основните семейства с предстоящо да се излюпва пило от помощните семейства.
– Осигуряване на чиста вода в района на пчелина.
Извършвайки всички гореизложени практики, ще успеем, да удължим яйценосната дейност на пчелните майки. Ще увеличим броя на младите пчели, които благоприятно ще презимуват и ще отгледат първото пчелно пило.

Д-р Наско Кирилов двм             Източник: Пчеларски Вестник