дом НОВИНИ КАК ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ

КАК ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА ЗА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ

49
Снимка: pixabay.com

ЕК събира мнения: Как да се променят правилата за употреба на пестициди

Европейската комисия отвори обществена консултация относно най-новите промени в законодателството за ограничаване употребата на пестициди в земеделието и градинарството. Консултацията е свързана с целта за намаляване с 50% на използването на пестициди на територията на Европейския съюз до 2030 година. Всеки може да даде своите мнения по темата за устойчивата употреба на пестициди до 17 април.

Комисията ще ангажира всички съответни заинтересовани страни чрез публични и целенасочени консултации, за да събере данни и мнения. Съответните заинтересовани страни включват, но не се ограничават до фермери и изпълнители, прилагащи пестициди, неземеделски потребители на пестициди, здравни и екологични неправителствени организации, професионални асоциации, представляващи промишлеността и икономически участници в съответните сектори, потребителски асоциации, граждани на ЕС, национални компетентни органи и научни експерти.

Ще бъдат проведени консултации със заинтересованите страни относно решения свързани със Съда на Европейския съюз, проблемите с прилагането, основните причини и възможните начини за напредък и възможните въздействия. Консултацията има за цел да предостави на заинтересованите страни, участващи в прилагането на Директивата за устойчиво използване, и на широката общественост възможността да споделят своя опит. Тя позволява на респондентите да изразят своите виждания относно възможните начини да направят директивата по-ефективна.

Въпросникът е структуриран така, че да улесни участието както на експерти, така и на неексперти, като има специални въпроси към различни групи респонденти. Всички получени материали ще бъдат публикувани в интернет.

Източник: agrozona.bg