дом СЪВЕТИ КАК ДА ПОСТАВИМ ТЕЛТА НА ПИТИТЕ

КАК ДА ПОСТАВИМ ТЕЛТА НА ПИТИТЕ

664
Снимка: pixabay.com

В хралупите има пити високи 1,5 м, но залепени за корубата на дървото не се свличат. Питата се свлича, не защото се е скъсал някой от теловете, а от температурата, поддържана от пчелите при отглеждане на пилото, от употребата на мека тел и от недостатъчното опъване на теловете. Ако успеем да отстраним тези 3 фактора, свличане и удължаване на килийките няма да има. Пити със същата височина, както гнездовите, поставени в корпусите за изграждане и складиране на мед, не се свличат.

КАК ЕЛИМИНИРАМ ТЕЗИ 3 ФАКТОРА?

Меката тел, така предпочитана от пчеларите, защото с нея се работи по-лесно, но има едно свойство, познато в раздела „Якост на материалите“ под името „провлачване“. Удължава се не само от външно въздействие, а дори от собствената си тежест. Неслучайно в пчеларската литература се препоръчва през зимата да се насноват теловете в рамките, но опъването и прикрепване на основата да става в момента на слагането в кошера за изграждане. Тази тел съм я заменил със стоманизирана.

При нея стадият „провлачване“ е несъществен и при невъзможност да поеме товара, направо се разрушава (къса). Но съпротивителния й момент при еднакво сечение с меката тел е многократно по-голям.

По отношение опъването на тела, в строителството се използва т.н. напрегната арматура или струнна стомана, която предварително се опъва, за да се получат напрежения, обратни на напреженията, които ще предизвика натоварването. При зателването се опитвам да се доближа до свойствата на тази арматура по следния начин: На страничните летви, където се промушват теловете, трябва да се слагат скобички, телбод или нещо, което да възпрепятства впиването на тела в летвите. Аз употребявам втулчици, внос от Германия. Началото на тела навивам около малко пиронче и го забивам в страничната летва. Насновавам тела до края на рамката и временно завързвам другия край на тела пак за пиронче. За улеснение на работата обръщам рамката с горната летва отдолу и я притягам неподвижно към масата с някаква стяга или менгеме. Отвън на страничната рамка опъвам с остър предмет първата тел и с шило прекарвам с натиск един-два пъти по тела вътре в рамката, за да се опъне максимално възможно. Това правя и с останалите телове. Края на тела фиксирам окончателно с пиронче на странична летва.

ЗА ДА СЕ ОПЪНЕ ТЕЛТА ОЩЕ ПО-ДОБРЕ, НА ГОРНАТА РАМКА В СРЕДАТА ПРЕКАРВАМ ВЕРТИКАЛЕН ТЕЛ

Както е закрепена рамката, натискам с тънък предмет до откат средата на първия тел надолу към летвата и го обикалям с вертикалния тел. Преминавам на втория тел, натискам го в средата до възможното. Него също обикалям с вертикалния тел и така до последния хоризонтален тел. Края на вертикалния тел промушвам през средата на долната летва, която в случая се намира отгоре и с пиронче фиксирам края на тела. Цялата тежест от напрежението, създадено в теловете, се поема от средния тел, страничните и горна летви. Затова средният тел е двоен и страничните летви по-добре е да са удебелени – 11 мм. Така опънати теловете нямат никакво провисване и рамките могат да се зателват предварително с години.

За броя на хоризонталните телове 4 или 5, или различно от тези стойности зависи изключително само от дебелината на основата. Преди години имаше 10 броя за един килограм восък, четирите тела бяха достатъчни. Недостигът на восък наложи основи 72 грама, а често и по – леки. При тези основи броят на теловете трябва да е повече. При мен те са 6. Защо от дебелината на основата зависи броя на теловете? При изграждането рамката в кошера се слага до питата с пило. Там са пчелите, които започват изграждането. От другата страна основата се изгражда по-бавно. Тази неравномерност е причината основата да се изкорубва между теловете към едната страна. По-благоприятно е рамката да се слага между пити с открито пило, но и при тях има известна неравномерност. Колкото „теловете са по-нарядко, толкова изпъкналостта е по-голяма и достига до 4-5 мм. При 6 тела и начина на работата, изкривяванията на основата са елиминирани или минимални в порядъка на милиметър. Освен това става въпрос и за оскъпяване на рамката. Меката тел е с дебелина 0,5 мм, а стоманизираната – 0,3 мм. Ролките с тел се продават на грамаж, а ние я употребяваме линейно. Освен това опонентите ще възразят, че майката няма да осеменява над теловете. Това не е така, защото при дебелината, която има основата тела от 0,3 мм влиза напълно в нея при внимателна работа.
Третият фактор – топлината е този, който размеква восъка в питата най вече в горната част, където е най-топло.

ОТ ЗАТОПЛЯНЕТО ПИТАТА СЕ СВЛИЧА НАДОЛУ

но понеже сцеплението с горната рамка е здраво, то питата не се отделя от рамката, а килийките се удължават и в този случай хоризонталните телове (особено първите) се натоварват и най-напред провисват от недоброто опъване, след което започва и стадият „провлачане“. До скъсване на тела обикновено не се стига.
Как отстраних влиянието на фактора топлина? Основата, ако се изгражда в гнездото я слагам сутринта, към обяд я обръщам и на другата сутрин я изваждам. Тази недоизградена пита слагам за доизграждане и напълване с мед в корпусите над гнездото, които са за ДБ рамки, следващата година. Старите пити от гнездото сменям с пити, които са били в корпусите за мед 3-4 години. Такива пити трудно се деформират от топлината в гнездото.

Петър БОНЕВ, София

Източник: Пчеларски вестник