дом СЪВЕТИ КАК ДА ПОДГОТВИМ ПЧЕЛИТЕ ЗА ЗИМАТА

КАК ДА ПОДГОТВИМ ПЧЕЛИТЕ ЗА ЗИМАТА

409
Снимка: pixabay.com

С настъпването на есента се приближаваме и към последния възможен момент за медосбор през годината. В зависимост от надморската височина и географско положение, последното събиране на мед , може да бъде както в края на август, така и в края на септември.

Когато сладкия момент приключи обаче, трябва да започне подготовката за зазимяване на пчелните кошери. Следва свалянето и почистване на магазините на кошера, както и извършването на преглед на пчелното семейството, който да установи неговото състояние. При този преглед се следи за това какви са медовите запаси, колко рамки със пило има и разбира се, задължително е вземането на мерки срещу вароатоза.

Това е един често срещан проблем, който при подходящи условия, добри препарати и грижи обаче, може да бъде избегнат. Ако от прегледа се установи, че пчелното семейство е загубило малко от силите си, в следствие на активният медосбор, е хубаво то да се подхрани с нужното количество мед, инвертиран сироп, вода и захар 1:1 ,само захар, мед и пудра захар или специални питки за подхранване, според личния избор на пчеларя, за да се допълнят медовите запаси.

Следващата стъпка е обезпаразитяването. При различните видове третирания (оксалова или мравчена киселина, ленти или друг вид опушване), е важно да се следят и външните температури, за да не се преустанови рязко яйцеснасянето или предприетите мерки да бъдат неефективни, поради ниски температури. С понижението на температурите и приближаването към момента със снеговалежи, е от изключително значение да се предприемат и следните стъпки.

1.Поставяне на мишепредпазители и затваряне на дъната(важи за дъна със клинове)

2. Важно е да се провери нивелацията на кошера, за да се избегне попадане на вода поради грешен наклон.

3. И не на последно по важност място, да се извадят празните рамки от гнездото, за да може то да се стесни до правилните за зимуване граници.

Съществуват различни гледни точки за това дали и как е по-добре да зимува кошера. През последните години все повече навлиза като мода зимуването със мрежесто дъно. Много малко част от пчеларите все още използват изолиращи и погряващи материали за през зимата(стиропор, фибран, брезенти и одеяла). Със понижаването на температурите и оформянето на кълбо в кошера, друго много важно нещо е осведомителните прегледи да се извършват възможно най-бързо и по-възможност без да се нарушава целостта на кълбото.

Зимните месеци дават възможност на пчеларите да подготвят инвентар за следващата година, както и да си направят равносметка успехите и неуспехите през изминалия сезон.

Източник: agrozona.bg