дом НОВИНИ КАКВО ПРИЧИНЯВАТ ПЕСТИЦИДИТЕ НА ПЧЕЛИТЕ

КАКВО ПРИЧИНЯВАТ ПЕСТИЦИДИТЕ НА ПЧЕЛИТЕ

206
Многократно се отбелязва връзка с масовото измиране на пчелните семейства през последните години използването на пестициди.

Поредица публикации в медиите посочват,че пчелите, които събират цветен прашец от растения, третирани с „Раундъп“ страдат от прекъсване на храносмилателния тракт.

В началото на 2012г. бяха публикувани новите резултати от изследвания в английски и френски научни институции, които недвусмислено посочват, че един от основните виновници за измирането на пчелите са неоникотиноидните пестициди. Изследванията показват, че малки дози от „Thiamethoxam“ на Сингента  и „Imidacloprid“ на Байер увреждат развитието и репродукцията на пчелните семейства, като предизвикват драматична загуба на майките.

Счита се, че употребата на проблемните неоникотиноиди допринася не само за унищожаването на медоносните пчели. Земните пчели Bombus spp. също са важни опрашители за дивите видове растения, а в модерното земеделие те са използвани за да осигурят опрашването на плодовете и зеленчуците.

Подобни резултати предизвикаха решението на Италия временно да престане да използва семена третирани с неоникотиноиди. Примерът на Италия беше последван от Словения и Германия. Европейската комисия за безопасни храни (Euripean Food Safety Authority- EFSA) на ЕС предупреди за риска за пчелите при използването на тези инсектициди. През юни на 2012г. френското правителство изрази намерението си да отмени регистрацията на тиаметоксам.

Необходим е много внимателен подход при третирането на земеделски площи с пестициди, с оглед високата им токсичност към пчелите. Установено е, че най-голяма активност за събиране на храна те проявяват на разстояние 6 km от кошера, въпреки, че могат да достигнат и до 12 km, което предполага съобразяване на третираните площи с отдалечеността на пчелните кошери. Пчелите могат да събират нектар, замърсен с неоникотиноиди до един месец след прилагането им при цъфтящи култури (царевица, слънчоглед). Когато са на полето, пчелите – работнички са изложени на експозиция от пестициди по време на храненето. Ефектът от честата консумация на замърсени полен и нектар върху тях, може да се прояви почти веднага или няколко дни или седмици след това, поради съхраняването на полена и нектара в кошера и различните категории пчели в кошера могат да бъдат изложени по различен начин и на различни количества от внесените пестициди.

Източник: agronomistwithamission.weebly.com