дом ЗА ПЧЕЛИТЕ КАКВО ПРЕДИЗВИКВА РОЕНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ?

КАКВО ПРЕДИЗВИКВА РОЕНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ?

1065
Снимка: pixabay.com

„Ако отговорa на този въпрос е просто тясното пространство в кошера, щяхме да сме решили загадката преди много години.“ заявява Стийв Тейбър. Ясно е, че на този въпрос няма еднозначен отговор и самият аз имам две мнения по въпроса.

Години наред наблюдавах едно „диво“ гнездо на пчели. Всъщност гнездото се намираше в един затънтен ъгъл на тавана на необитаем замък. Пчелите разполагаха с неограничено пространство и въпреки това се рояха два-три пъти в годината. Всяка година те се преместваха малко надясно, изграждаха няколко нови пити и оставяха старите на восъчния молец.

Имах възможност да наблюдавам пчели от раса сегаnа в Индонезия и Малайзия. Те често градят свободно върху клони на дървета и надвиснали скали и макар че разполагат с неограничено пространство, също се роят. Следователно, липсата на пространство, може би, не е единствената причина, въпреки че такава липса би могла да се превърне в истинската причина.

В Белгия пчелите обикновено се роят в края на май или началото на юни, а понякога и през последната седмица на август и първата седмица на септември, въпреки че тези месеци не са времето на богата паша. Ето защо смятам, че причината не е и в пашата.

Както споменах вече, имам две мнения:

Първото е свързано с броя на работничките кърмачки, съответстващ с откритото пило. Рано напролет майката започва да снася яйца и като последица някои пчели се развиват като работнички кърмачки, които ще хранят бъдещите ларви. Обаче снасянето на яйца се увеличава и колкото и да се стараят, те не смогват да ги хранят. Ларвите получават толкова храна, колкото да се развият като здрави пчели, не повече.

Един швейцарски изследовател ми каза, че една пчела кърмачка може да обслужва седем ларви, но че същото количество храна може да бъде давано на три ларви, ако има излишък от кърмачки.

ТОВА  СТАВА:

  • В случай, че няма достатъчно място за майката, където да снася.
  • След като майката изчезне.
  • Ако майката не е в състояние да снася достатъчно яйца поради старост, заболяване или друга причина.
  • Ако снесените от майката яйца намалеят в края на пролетта.

(Не зная причината, поради която в даден момент майката практически спира да снася. Може би поради същата причина, поради която моите кокошки спират да снасят и започват да мътят. Но майката не намалява снасянето, защото иска да има роене. Напротив, пчелите се роят, защото майката спира да снася.)

5)    Ако пилото намалее през есента, макар че този път това не става така внезапно, както в края на пролетта.

Може да се наблюдава склонност към роене в края на август или началото на септември. Ако ларвите получават двойно количество храна, те се развиват и живеят по-дълго от летните пчели. Те притежават големи запаси от мазнини и протеин. Точно тези пчели, излюпени по време на есенното роене или след загубата на майката, запълват празнината от периода, в който не се снасят яйца. Излюпени през есента, те преживяват зимата и започват развитието на семейството през следващата пролет.

И тъй, първото ми мнение е, че пчелите започват изграждането на маточници и евентуално се роят, ако има излишък от работнички кърмачки. Ако това е така, трябва да е възможно да се предотврати роенето чрез осигуряване в кошера на достатъчно открито пило.

Казах, че имам и второ мнение. Всички знаем, че семейството се обединява от маточното вещество – феромон, който се отделя от майката. Пчелите са сякаш зависими от този „наркотик“. Извадете майката и семейството моментално изпада в разстроено състояние, докато не бъдат изградени нови маточни килийки. А сега нека предположим, че стара, негодна, неспособна майка или пък майка, която е намалила яйцеснасянето, отделя по-малко феромон. За пчелите това е сигнал, че е настъпила промяна и че трябва да започнат изграждането на маточници.

А може би с разрастването на семейството отделяното от майката количество феромон става недостатъчно и пчелите намират изход в роенето?

Както виждате, независимо че имам не едно, а две мнения, продължавам да си задавам въпроси.

Марсел АРНСТ – Белгия