дом НОВИНИ КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА СМЪРТНОСТТА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА СМЪРТНОСТТА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

130
Снимка: pixabay.com

Във връзка с прекомерната смъртност при пчелните семейства както у нас, така и в редица други страни, Центъра за оценка на риска към МЗХГ публикува становище с влиянията на различни фактори, които стават причина за този феномен.

Химикалите прилагани в околната среда са една от главните причини, които констатират изследователите. Това стана основен проблем за всички пчелари през последните няколко месеца в страната. Когато се извършва третирането с пестицидите пчелите са пряко изложени на тях.

При храненето пчелите предпочитат някой полени, които са по- богати на хранителни вещества. Загубата на биоразнообразието обаче, довежда до намаляване броя на наличните растителни видове и съкращава сезона на растеж. Недостигът на цветен прашец и на достатъчно хранителни резерви, липсата на разнообразие или качество в тези хранителни материали, могат да имат неблагоприятен ефект върху здравето на пчелните семейства.

За смъртността на пчелните семейства понякога вина имат и пчеларските практики. Начинът, по който се управлява отглеждането на пчелите определя тяхното здравословно състояние, за това от съществено значение е пчеларите да обръщат особено внимание на факторите, които са критични за успешното развитие на пчелните семейства. Спазването на техническите правила и биосигурността по отношение на жизнената среда, роенето, храненето и т.н. е от съществено значение за здравето на пчелина.

От центъра за оценка на риска съобщиха, че компетентните органи и институции проявяват висока загриженост по отношение на това явление, като се стремят да идентифицират причините за смъртността при пчелите и да предприемат адекватни управленчески мерки, чрез подобряване на съответните нормативни документи, с цел предотвратяването на случаи на отравяне и защитата на пчелните семейства в България като цяло.

Източник: agrozona.bg