дом НОВИНИ ИСТОРИЯ НА ПЧЕЛАТА ДО ЛЕДНИКОВИЯ ПЕРИОД

ИСТОРИЯ НА ПЧЕЛАТА ДО ЛЕДНИКОВИЯ ПЕРИОД

672

По данни на палеонтологията пчелите, във вид, в който ги познаваме днес, съществуват на Земята вече 40 милиона години. Съществува хипотеза, съгласно която те са се появили едновременно с цъфтящите растения преди 100-140 милиона години.
За родина на медоносната пчела се смята Южна Азия. Това общоприето схващане се основава на факта, че и сега в Южна Индия (Цейлон) и на други места в Южна Азия от четирите съществуващи в древността видове пчели от рода Apis все още широко разпространени са три вида – голямата индийска, малката индийска и средната индийска пчела. Богатството на видовия състав несъмнено потвърждава, че там е тяхната родина. Четвъртият вид – всъщност медоносната пчела – сега не обитава нито една област в Южна Азия, макар че по много биологични особености тя е много близка със средноиндийската пчела.

Средноиндийските пчели устройват гнездата си в укрития, а не по клоните на дърветата, както голямата и малката индийска пчела. Прави гнездо с няколко пити, а не с една. Колонията й е многочислена. Запасява се със значително количество мед. Средноиндийските пчели лесно приемат пчелна майка от съвременните породи медоносни пчели. Тяхното общо родство не подлежи на съмнение. Тази пчела също като своите прародители продължава да живее в тропиците.
Сегашната медоносна пчела е изоставила слънчевата си благодатна родина и се разпространява при други по-сурови климатични условия, като постепенно се е приспособявала към тях и е придобивала нови, ценни за съществуването си качества, оставяйки зад себе си своите роднини.

Вечното единство в миналото и сега между насекомите и растенията, между пчелите и цветовете, е неделимо. Безусловно е, че в еволюцията на цъфтящите растения, най-голямо влияние са оказвали пчелите като и самите те са се изменили в този процес както морфологично, така и в своите инстинкти. Казано другояче, текла е съвместна еволюция, еднакво изгодна и за едните, и за другите, а като опрашители на растенията пчелите са формирали естетическия облик на Земята. Сега е доказано, че цъфтящите растения и пчелите са деца на тропическото слънце. От Южна Азия, буквално ръка за ръка, са започнали своя път по лицето на Земята. Постепенно те са усвоявали нови области и територии. Само че разселването им на север и изток било спряно от Хималаите, чиято височина се оказала непреодолимо препятствие. На юг пътят им пресичал Индийския океан. Останало им западното направление и роевете полетели натам.

Както предполагат учените, от Южна Индия пчелите проникнали отначало в Близкия Изток, а след това в Египет. Оттук се разселили по северното крайбрежие на Африка, достигайки Атлантика. Без затруднение излетели през Гибралтарския пролив и попаднали на Пиринейския полуостров. Оттам нататък пчелите достигнали Централна Европа и до нашата страна. Дългият и сложен път през Азия, Африка и Европа медоносната пчела изминала преди милиони години. Така тя заселила голяма част от света много преди ледниковия период.

Източник: Пчеларски Вестник