дом СЪВЕТИ ИЗВАЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД

ИЗВАЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД

1624

Изваждането на меда е най-приятния момент от работата на пчеларя. Знак за изваждането на меда е запечатването на по-голяма част от килийките с мед. Когато 1/3 или 2/3 от питите са запечатани и при удар с ръка върху горната летва от килийките не изтича мед, значи че е узрял и може да се центрофугира.

Изтръскването и смитането на пчелите от питите става над кошера с помощта на пчеларската четка или гъше перо, така че пчелите да се върнат при семейството. Питите с пило и мед само по края не се изваждат. Те остават в кошера като резерва за периодите без паша, освен това центрофугирането на пилото поврежда ларвите.
За да може медът да се извади от килийките, питите трябва да се разпечатат от восъчните капачета с които са покрити. Това става с помощта на специални вилици или ножове.

Разпечатването с вилица става като се започва от долният край на питата и се върви нагоре към горната рамка, защото килийките са с лек наклон нагоре, за да не изтича меда. Върхът на вилицата се пъха под капачетата и се придвижва с леко усилие нагоре, като се притиска петата на вилицата към питата.

Отпечатките се събират в специален съд, обикновено правоъгълни тави, или специални устройства за разпечатване, и след отцеждането на меда, восъкът се претопява. След разпечатването питите се поставят в центрофугата, като се внимава горната част на рамката да бъде отдясно, а въртенето на центрофугата да става отдясно наляво, когато се използва хордиална центрофуга, а при радиалните горният край на рамката се поставя навън към стената на центрофугата. При въртенето под действието на центробежната сила, медът се изпръсква по стените й и се стича на дъното. Въртящата се касетка с питите се задвижва с ръка или електромотор. В зависимост от конструкцията на центрофугата зависи как ще става изпръскването на меда. Ако центрофугата е с радиално разположение на питите, то изпръскването става безпроблемно. Ако центрофугата е хордиална, (напречно поставяне на питите) е необходимо отначало да се върти бавно, за да се изпръска част от меда от едната страна, след това се обръщат питите и се центрофугират докато има пръски мед по стените на центрофугата. След това питите пак се обръщат в първоначално положение и се върти бързо до изцеждане докрай на меда и от тази страна.Това неколкократно обръщане се прави с цел, ако питите са много пълни с мед да не се разрушат при въртенето. При въртенето на питите да се има предвид, че светлите новоизградени пити са много нежни и слаби и въртенето трябва да е внимателно.

От центрофугата медът изтича през специално кранче и преминавайки през цедка се събира в някакъв съд – кофа, тенджера или направо в съда за съхранение.
Пчелният мед се насипва и съхранява в съдове от подходяща за хранителни цели ламарина или пластмаса. След един ден отгоре на съдовете се образува пяна от мехурчетата въздух и восъчни частици размесени с меда при центрофугирането. Тази пяна се обира в отделен съд и се консумира или дава обратно на пчелите. През няколко дни медът е добре да се разбърква с триъгълна пръчка или електрическа бъркалка. Разбъркването е предпоставка за по-фина кристализация. След 10-15 дни на повърхността изплуват и останалите восъчни частички и могат също да се оберат внимателно.

Пчелният мед се съхранява в добре затворени съдове в сухи и хладни помещения. Понеже е силно концентриран захарен разтвор той е хигроскопичен и поема влагата, в резултат на което се овлажнява отгоре в съда и вкисва. В помещенията за съхранение на мед не трябва да се съхранява сирене, туршии, нефтопродукти и други отделящи миризма неща, защото медът поема миризмата им.
При продължителното съхранение на празните пити през есента и зимата да не се използва нафталин за предпазването им от молци. Той е абсолютно забранен!
Трябва добре да се разбере от всички пчелари в нашата страна, че Европейските пазари изискват от нас добиването, съхранението и предаването на изкупвателите на качествен, свободен от лекарствени средства (антибиотици и сулфонамиди) и изкуствени подсладители мед. През януари 2003 г. със заповед на Министъра на МЗГ у нас беше забранено добиването на пчелен мед с примеси на изкуствени подсладители (фруктоза, глюкоза, захароза), антибиотици и сулфонамиди.
Някои търговци на пчелен мед поставят и условието медът да не съдържа плюс горните съставки, лекарствените вещества – флувалинат и кумафос, независимо, че употребата на варотом и апипротект, съдържащи горните вещества, не са забранени в пчеларството у нас и в Европейските страни.

Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

Източник: Пчеларски Вестник