дом НОВИНИ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ …

105
Снимка: pixabay.com

Грахът е медоносно растение, но пчелите не могат да достигнат нектарниците му. Поради това тази култура няма значение за пчеларството.

Земните пчели не се смятат за вредители и не трябва да се унищожават, тъй като са отлични опрашители на червената детелина.

Троптината е остатък от преработката на вощината, от която восъкът вече е извлечен. В нея все още има известно количество восък, който може да се извлече само по химичен път, например чрез екстракция с бензин.

Между питите с пило може да се поставят восъчни основи, когато инстинктът у пчелите за изграждане на пити се е развил напълно. Восъчните основи се поставят между две пити с люпещо се пило. Младите пчели бързо застрояват основата, а майката я осеменява. Изградени по този начин пити почти нямат търтееви килийки.
Наличността на мед в търтеевите килийки е признак за усилено пренасяне на нектар и за начало на по-сериозна паша.

През горещо време пчелите донасят в кошера малки капки вода и ги оставят по вътрешните горни стени на килийките с излюпени ларви. Така се поддържа необходимата за развитието им влажност.

Основна причина за роенето е преждевременното развитие на пчелното семейство, през период, когато липсва паша или когато пчелите само се подхранват. Това е свързано и с несъответствие между количеството на открито и запечатано пило или между старите и младите пчели, голямо количество прашец и наследствено предразположение към роене.

Пчелни семейства, които се оставят да изградят 2 или 3 плодникови пити се роят рядко.

Най-ефикасният начин за прекратяване на роенето е на пчелите да се осигури обилна паша, най-добре съчетана с изграждане на пити.

Ако летежът на пчелите е бавен и повечето от тях стоят неподвижно върху прилетната дъска, това е признак, че семейството ще се рои.

Излетялата случайно неоплодена пчелна майка се връща след няколко минути в кошера или на питата. Необходимо е само кошерът да остане така, както е бил преди излитането й.

Източник: Пчеларски Вестник