дом НОВИНИ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?

891
  • Запасна майка от нуклеус обикновено се придава в осиротяло семейство с пита, на която тя е снасяла яйца. Заедно с пчелите около нея, тя се захлупва с клетка и питата се поставя в средата на гнездото.
  • След излитане на първия рояк пчеларя трябва внимателно да прегледа майчиното семейство и да разруши всички излишни маточници, като запази 1-2, най-големите. Повторно трябва да прегледа семейството след 2-3 дена и ако установи излюпена млада майка да разруши всички останали маточници.
  • Ако роякът е излязъл незабелязано и се е захванал в близост, но не може да се разбере от кое семейство е, пчеларят трябва да събере в бурканче малко пчели от рояка, да ги наръси с брашно, да ги пусне и да наблюдава в кой кошер ще влязат. Това показва откъде са излетeли и кое е майчиното семейство.
  • При сформиране на отводки в една от питите се налива вода, понеже старите пчели ще се завърнат в старите семейства, а оставащите млади пчели още не са се облетели, за да донасят вода за приготвянето на храната за майката и младите ларви.
  • При излизане на рояка, ако пчеларя забележи майката на прилетната дъска, която излиза последна, той следва да я хване и постави в клетка. Клетката да я постави на удобно място или в преносно сандъче. Рояка бързо ще се захване около нея във вид на грозд.

Източник: Пчеларски Вестник