дом НОВИНИ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…

744

Изолирани пчели, поставени при температура 6-8°С, издържат от 4 до 9 дни, а при 1-3°С – само два дни. Това трябва да се има предвид при транспортиране на пчелни майки.

Понятието пило включва всички стадии на развитие на пчелите – снасяните яйца, ларвите и какавидите, без възрастните насекоми.

Мелицитозата е типична съставна захар в мановия мед. Тя не се намира в нектарния мед. Изградена е от две молекули захароза и една молекула фруктоза.

Началото на активната жизнена дейност на пчелното семейство, така нареченото „пробуждане“ е момент, в който майката започне да снася яйца. Още през зимните месеци младите пчели започват обилно да подхранват майката с пчелно млечице, което стимулира яйценосната й дейност.

В пушалката най-добре гори материал от паразитни гъби, които растат по загнили дървета. Те предварително трябва да се изсушат добре.

За изработване на кошери е най-подходящо да се използва дървесина от хвойнови дървета или от червена върба.

Най-често загнива прилетната дъска на кошера. Това може да се избегне, ако тя се изработи от елова дървесина, а пантите и винтовете от некорозиращ материал.

Лястовиците обикновено ловят само търтеи. Ужилването им от пчели често е смъртоносно. Затова те улавят пчели само при пълна липса на друга храна.

Решетките с широчина на отворите от 4,2 мм, изработени от метална ламарина или пластмаса се наричат ханеманови, а тези от тел – решетки на Прокопович.

Източник: Пчеларски Вестник