дом НОВИНИ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

12961
Снимка: pixabay.com

Пчелата няма костен скелет. Той е изграден от азотосъдържащ хитин. Структурата му е подобна на структурата на целулозата. По твърдост и еластичност хитинът прилича на роговото вещество. В киселини се разтваря само чрез варене.

Всяко от двете сложни очи на пчелата работничка е изградено от около 4000 прости очи. При майката те са около 3500, а при търтея – 9000.

Пчелите възприемат различни звуци, но не понасят звука, издаван от косата на косача и затова го нападат.

На жилото на пчелата са разположени 10 обърнати назад зъбчета. Затова, когато жили човек или друго животно тя не може да измъкне жилото си. То се изтръгва и тя умира. При майката жилото има само три зъбчета. Затова тя може да жили неколкократно.

От излюпването й до момента, когато пчелите престават да я хранят, теглото на ларвата за пчела работничка се увеличава 1364 пъти, това на ларвата за майка – 2727 пъти, а на търтея – 3272 пъти.

При облачно време пчелите пак се ориентират по слънцето. Техните сложни очи имат способност да възприемат т.нар. поляризирана светлина, която човешкото око не може да различи. Затова и в облачните дни те се ориентират по посоката на светлинния източник.

Породите пчели, живеещи на север, оставят въздушна междина под капачетата на запечатания мед. Ако те са пълни до горе, при температурна промяна капачетата може да се разрушат и медът да изтече.

Едно хранене на пчелната майка продължава две и половина минути. Нахранената майка може да снесе от 150 до 200 яйца, след което трябва да бъде отново нахранена. Интервалите не са еднакви, но когато пожелае храна, младите пчели и я осигуряват.

Източник: Пчеларски Вестник